Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

14/11/2021

7:00 - 7:30

Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn trừ khu vực Ngã Cại, chợ Bà Khen, Cầu Đôi; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), TP Long Xuyên

14/11/2021

7:00 - 14:00

Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn trừ khu vực Ngã Cại, chợ Bà Khen, Cầu Đôi; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), TP Long Xuyên

14/11/2021

13:30 - 14:00

Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn trừ khu vực Ngã Cại, chợ Bà Khen, Cầu Đôi; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã An Hòa (khu vực từ nhà Ông 5 Khứu đến cầu Chùa), huyện Châu Thành

15/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần TT An Châu (khu vực KDC Đất Thành), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

14/11/2021

6:00 - 18:00

Xã Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, ấp Mỹ Trung); Một phần xã Hội An (từ chợ Cái Tàu đến cầu Cựu Hội); Xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); Một phần xã Hòa Bình (từ cầu Cái Đôi đến lò gạch Phan Thanh Giang); Nhánh rẽ Cồn An Thạnh, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

12/11/2021

7:30 - 15:00

Một phần TL 955A từ K. Ba Nhịp đến K.10 thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

12/11/2021

11:00 - 14:00

Hẻm Mương Thủy, đường Châu Long (từ Mương Thủy đến Chùa Chuông - đường Ven bãi, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ; Đường Châu Long từ nhà số 262 (dãy chẵn) và 311 (dãy lẻ) đến Mương Thủy, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

13/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Trần Hưng Đạo từ Biên phòng đến hẻm Chợ Gà, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

13/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, bao gồm: Bên trái tuyến, dãy số lẻ: từ nhà số 171 đến hẻm Miều Ông Hàn; Bên phải tuyến, dãy số chẵn: từ nhà số 132 (nhà cổ) đến nhà số 226; Đường Nguyễn Đình Chiểu

14/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Lê Lợi từ Café Mario đến đường Nguyễn Văn Thoại (không bao gồm khách hàng sử dụng trạm chuyên dùng như Bưu điện, Công an TP Châu Đốc), phường Châu Phú B; Đường Trần Hưng Đạo từ Đình thần Châu Phú đến chợ trái cây, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

14/11/2021

7:30 - 17:00

Trung tâm phường Châu Phú A bao gồm chợ Châu Đốc; Đường Quang Trung, Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Thủ Khoa Nghĩa đến Lê Công Thành), Chi Lăng, Bạch Đằng; Đường Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng khu vực lân cận nhà lồng chợ Châu Đốc đến Nguyễn Văn Thoại, TP Châu Đốc

14/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Sương Nguyệt Anh, Thủ Khoa Huân (đoạn phường Châu Phú A), Nguyễn Hữu Cảnh (từ Thủ Khoa Huân đến Thủ Khoa Nghĩa), Thủ Khoa Nghĩa (từ Phòng khám Bình An đến Nguyễn Văn Thoại); Các khách hàng đoạn đầu các đường Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng khu vực lân cận Sương Nguyệt Anh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

14/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Đống Đa và một phần các đường Lê Công Thành, Phan Đình Phùng, Phan Văn Vàng, Trần Hưng Đạo khu vực lân cận Đống Đa, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

12/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

13/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện An Phú

14/11/2021

7:00 - 17:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

13/11/2021

8:00 - 11:00

Khu vực Mương Trâu Nhỏ, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

14/11/2021

8:00 - 11:00

Khu vực Xã đội Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

14/11/2021

8:30 - 10:30

Khu vực KDC Bắc Sơn, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

14/11/2021

8:30 - 11:30

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

14/11/2021

13:00 - 15:30

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

12/11/2021

8:00 - 17:00

TBA DNTN Tư Long, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

12/11/2021

8:00 - 17:00

TBA Tư Long Mê Công, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

12/11/2021

8:00 - 17:00

Cảng Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

13/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung; Một phần thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân

13/11/2021

6:00 - 17:00

Xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới

14/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Thọ, xã Tân Hòa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

9/11/2021

8:00 - 13:00

Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn; Kinh T6 Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn

10/11/2021

8:00 - 17:00

Thị trấn Cô Tô, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

13/11/2021

7:30 - 16:30

KTĐ ACC ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi; ấp An Lợi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; Ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên

13/11/2021

8:00 - 13:00

Xã An Hảo, xã Tân Lợi, Núi Voi, Khóm 3 TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

15/11/2021

7:30 - 16:30

Khu vực Chùa Phước Điền, Trại Ruộng, Gò Cây Tung, ấp Thới Thuận xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên