Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

14/6/2022

8:00 - 15:00

Đường Nguyễn Hới, một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định thuộc phường 9. Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định thuộc phường 8

15/6/2022

8:00 - 15:00

Đường Bắc Sơn, một phần đường 30/4, đường 2/9 thuộc phường 11

16/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú thuộc phường 1; Một phần đường Phan Chu Trinh, Núi Nhỏ thuộc phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

14/6/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Long Xuyên, xã Hòa Long

15/6/2022

7:40 - 11:30

Một phần khu vực nhánh ấp Nam 7 HL, xã Hòa Long

15/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần khu vực nhánh ấp Nam 4 HL, xã Hòa Long

16/6/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh khu 4 Phước Hưng, phường Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

14/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần phường Phước Hòa

14/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp 1 Sông Xoài

15/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hải

15/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài; Trảng Cát, phường Hắc Dịch; Phường Mỹ Xuân

16/6/2022

7:00 - 17:00

Phường Phú Mỹ; Mỹ Xuân

16/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hải

16/6/2022

8:00 - 16:00

Phường Hắc Dịch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

14/6/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ ấp Liên Hiệp Nghĩa Địa, xã Xà Bang

16/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đức Trung, xã Bình Ba

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

14/6/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

15/6/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

14/6/2022

7:30 - 16:30

KP Phước Điền, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

16/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

15/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng và xã Tam Phước, huyện Long Điền