Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

5/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần đường Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Phan Huy Ích, Thái Văn Lung, Phan Huy Chú, Bàu Sen, đường Hải Đăng thuộc phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

5/12/2021

7:40 - 13:00

Một phần khu vực nhánh T1 đèn đường Trần Phú, phường Long Tâm

5/12/2021

7:40 - 15:00

Khu vực Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Vietcombank, Hoa viên TTHC tỉnh

5/12/2021

13:30 - 16:30

Một phần khu vực nhánh Hương lộ 8, xã Long Phước; Một phần khu vực các trạm Long Phước 5, 6, 7 xã Long Phước

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

5/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần khu dân cư phường Mỹ Xuân

5/12/2021

8:00 - 12:00

Thôn Nam Hải, xã Tân Hải

5/12/2021

9:00 - 11:30

KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ

5/12/2021

10:30 - 11:00

Thôn Đông Hải, xã Tân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

5/12/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Bình Trung (khu vực đường 765 Bình Trung). Một phần xã Đá Bạc (khu vực Ngã 6, Đá Bạc). Toàn bộ thôn 1 xã Suối Rao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

5/12/2021

7:30 - 18:00

TT Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bông Trang