Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

16/01/2022

7:30 - 15:00

Một phần đường Trương Công Định, Lê Lai, Thống Nhất, Trần Đồng thuộc phường 3

16/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh nối dài, khu biệt thự Phương Nam thuộc phường 8

17/01/2022

11:30 - 13:30

Một phần đường 30/4, khu phố chợ phường 10 thuộc phường Rạch Dừa

18/01/2022

11:30 - 13:30

Một phần đường đường Bình Giã thuộc phường Nguyễn An Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

16/01/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh T1 đèn đường Trần Phú, phường Long Tâm

16/01/2022

13:30 - 15:00

Phường Kim Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

16/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa

16/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần KDC xã Châu Pha

16/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần KCN Phú Mỹ 1, 2 và KDC phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

16/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc; Một phần KP Phước Hòa, TT Phước Bửu; Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc

16/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

16/01/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang; Một phần xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

16/01/2022

7:30 - 16:30

KP Tường Thành, Hòa Hội, Phước Trung, Phước Thới, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; Ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ; Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ