Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

13/10/2021

11:30 - 13:30

Một phần đường Lê Quang Định, Lê Thánh Tông thuộc phường Thắng Nhất. Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định thuộc phường Nguyễn An Ninh, phường 7

18/10/2021

11:30 - 13:30

Một phần khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường 10

19/10/2021

11:30 - 13:30

Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn An Ninh, phường 8. Đường 3/2 (từ TTĐT Chí Linh đến Trường Lái), khu Thanh Bình, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10, 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

16/10/2021

7:30 - 11:30

1. TBA 1000kVA Siêu thị Co.opmart - 2. TBA 400kVA KS, CTCP Barimex - 3. TBA 250kVA KS Bạch Ngân

17/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần khu vực nhánh KP4 Phước Hưng, phường Phước Hưng

17/10/2021

13:00 - 15:30

Một phần khu vực nhánh Bàu Tràm, phường Long Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

17/10/2021

8:00 - 14:00

Khu vực Bến Điệp

17/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần KCN Cái Mép. Một phần xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

17/10/2021

8:00 - 11:00

Ấp Thạnh Sơn 2B

17/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân

17/10/2021

8:00 - 16:30

Các ấp Bình Minh, Bình An, Thanh Bình 1; 2; 3; Bình Trung, Bình Hải, Bến Lội, xã Bình Châu. Ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp. Tổ 4, 5, ấp Suối Lê, xã Tân Lâm. KP Phước Tiến, Láng Sim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

17/10/2021

7:30 - 16:30

KP Lộc An, Hải An, Hải Trung, Hải Lạc, Hải Phúc, Phước An, Phước Điền, Hải Tân, Hải Sơn, Phước Trung, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

17/10/2021

8:00 - 16:30

Ấp Thanh An, Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ