Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

17/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 KCN Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

18/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Ngô Quyền, Hàn Thuyên, Bến Nôm, Bình Giã thuộc phường Rạch Dừa, phường 10

18/4/2022

8:00 - 15:00

Đường Đô Lương, một phần đường 30/4, đường 2/9 thuộc phường 11, 12

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

17/4/2022

7:00 - 17:00

Khu vực Mỹ Xuân

17/4/2022

8:00 - 16:00

Xã Tóc Tiên

19/4/2022

8:00 - 16:00

Phường Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

19/4/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực ấp Liên Hiệp Nghĩa Địa, xã Xà Bang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

19/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

19/4/2022

7:30 - 11:30

Ấp An Điền, An Bình, An Hải, xã Lộc An; Ấp An Bình, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

19/4/2022

13:30 - 16:30

Ấp Tân Hội, xã Phước Hội; Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ