Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

17/5/2022

8:00 - 15:00

Đường Ngô Đức Kế, Trương Văn Bang, Nguyễn Thái Học (từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn An Ninh), Trịnh Hoài Đức, Kha Vạn Cân, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Tri Phương (từ Nguyễn Thái Học đến Ngô Đức Kế), Xuân Diệu, Bế Văn Đàn, Yersin, Cao Thắng thuộc phường 7

18/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Quyền thuộc phường Thắng Nhất, Trần Anh Tông, Phạm Văn Dinh, Tiền Cảng, đường 2/9 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Nguyễn An Ninh) thuộc phường Nguyễn An Ninh

19/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trương Công Định, Lương Thế Vinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Cừ thuộc phường 9

19/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Bà Triệu, Lê Lai, Nguyễn Văn Trỗi, Yên Bái thuộc phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

17/5/2022

7:40 - 9:30

Khu vực trạm KDC Hùng Vương, phường Phước Nguyên

17/5/2022

7:40 - 15:00

Khu vực nhánh Lan Anh 7, xã Hòa Long

18/5/2022

7:40 - 15:00

Khu vực nhánh Suối Sỏi, xã Hòa Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

17/5/2022

7:40 - 12:00

Một phần KP Long An, Long Lâm, TT Long Điền; Một phần KP Hải Hà, Hải Vân, TT Long Hải

18/5/2022

7:40 - 12:00

Một phần KP Long Nguyên, TT Long Điền, huyện Long Điền

18/5/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP Long Liên, TT Long Điền, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Tân Phước; phường Phú Mỹ; phường Hắc Dịch; một phần xã Châu Pha

17/5/2022

13:00 - 16:00

Ấp 2, xã Tóc Tiên

18/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Sơn

18/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa

18/5/2022

8:00 - 15:30

KP Thị Vải, phường Mỹ Xuân

18/5/2022

8:00 - 16:00

Phường Hắc Dịch

19/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Sơn

19/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần phường phước Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

19/5/2022

7:30 - 12:00

Toàn bộ thôn 1, xã Suối Rao

19/5/2022

13:30 - 16:00

Một phần thôn 4, Suối Rao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

18/5/2022

7:30 - 16:00

Một phần TT Phước Bửu; xã Phước Thuận; Bưng Riềng

19/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Láng Bè, xã Hòa Bình

19/5/2022

8:00 - 15:30

Ấp Gò Cát, Ông Tô, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

17/5/2022

7:30 - 16:30

KP Hòa Hội, Phước Thới, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

18/5/2022

7:30 - 11:30

Ấp Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

18/5/2022

7:30 - 16:30

KP Tường Thành, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

19/5/2022

7:30 - 11:30

Ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An, xã Láng Dài; Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

19/5/2022

7:30 - 16:30

KP Phước Trung, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ