Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

19/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Bình Giã (từ hẻm 935 Bình Giã đến ngã 3 đường mới), một phần đường Hàn Thuyên, Bến Nôm thuộc phường Rạch Dừa, phường 10

20/9/2022

8:00 - 15:00

Đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Biểu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Cư Trinh, Đào Duy Từ thuộc phường Thắng Tam

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

19/9/2022

8:00 - 14:00

Thôn Phước Thành, xã Tân Hòa

19/9/2022

8:00 - 16:00

Tổ 3, 4 ấp 1 xã Tóc Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

19/9/2022

8:00 - 9:30

KV Tập đoàn 19, Kim Long

19/9/2022

10:00 - 11:30

KV Tập đoàn 19, Kim Long

19/9/2022

13:30 - 16:00

KV Tân Hưng, xã Bàu Chinh

20/9/2022

8:00 - 15:00

KV Hoa Long Kim Long; KV thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

18/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

19/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hội, xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Điền, An Hải, xã Lộc An; Ấp Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

20/9/2022

7:30 - 16:30

KP Phước Thới, KP Phước Sơn, TT Đất Đỏ; Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ