Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

19/7/2022

8:00 - 15:00

Hẻm 888 đường 30/4 thuộc phường 11

20/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần hẻm 780 Bình Giã thuộc phường 10, 11; khu nhà ở Khang Linh thuộc phường 10

21/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, Cô Giang, Ký Con, Đoàn Thị Điểm, Mạc Đĩnh Chi thuộc phường 4; Một phần đường Trần Phú (khu vực Sao Mai) thuộc phường Thắng Nhì; Một phần đường 2/9 (khu vực Bàu Trũng) thuộc phường Nguyễn An Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

19/7/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Gò Rùa, xã Hòa Long

20/7/2022

7:40 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Tất Thành, KP 3, 4 phường Phước Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

19/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

19/7/2022

7:40 - 12:30

Một phần ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

19/7/2022

7:00 - 17:00

KP Phú Hà, phường Mỹ Xuân

19/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp 1, phường Hắc Dịch

19/7/2022

8:00 - 16:00

Tổ 19 KP Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân

20/7/2022

7:00 - 17:00

KP Phú Hà, Bến Đình, phường Mỹ Xuân

20/7/2022

8:00 - 14:00

Thôn Phước Hải, xã Tân Hải; Một phần KDC ấp Phước Hải, xã Tân Hải

20/7/2022

8:00 - 16:00

KP Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ

20/7/2022

13:00 - 16:30

Thôn Láng Cát, xã Tân Hải

21/7/2022

7:00 - 17:00

KP Phước Thạnh, Bến Đình, phường Mỹ Xuân

21/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần KDC ấp Thị Vải, phường Mỹ Xuân

21/7/2022

8:00 - 14:00

Thôn Đông Hải, xã Tân Hải

21/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài; Tổ 6, 7, 8 ấp Bàu Phượng, xã Châu Pha

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

19/7/2022

8:00 - 16:00

KV Lòng Chảo, một phần thôn Tân Long, Quảng Long, xã Kim Long; một phần thôn Hưng, xã Bàu Chinh (dọc đường từ Quân khu bảy Kim Long đến TT TM Kim Long)

20/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình

20/7/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Xuân Trường 1, xã Xuân Sơn

20/7/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Xuân Trường 2, xã Xuân Sơn

20/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Lâm Trường, xã Sơn Bình

20/7/2022

14:05 - 15:00

Một phần ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình

20/7/2022

15:05 - 16:00

Một phần ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình

21/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình

21/7/2022

8:00 - 16:00

KV Cù Bị 3, Cù Bị 4, xã Cù Bị

21/7/2022

9:05 - 10:00

Một phần thôn 3, xã Suối Rao

21/7/2022

10:05 - 11:00

Một phần thôn 3, xã Suối Rao

21/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần thôn 3, xã Suối Rao

21/7/2022

14:05 - 15:00

Một phần thôn 4, xã Suối Rao

21/7/2022

15:05 - 16:00

Một phần thôn 1, xã Suối Rao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Phước Tiến, TT Phước Bửu; Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

19/7/2022

7:30 - 16:30

Xã Lộc An; Phước Hội; Láng Dài; TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

20/7/2022

7:30 - 16:30

Xã Long Tân; TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

21/7/2022

7:30 - 16:30

Xã Láng Dài; Phước Long Thọ; TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ