Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

19/9/2021

8:00 - 16:00

KCN Phú Mỹ 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Côn Đảo

20/9/2021

8:00 - 14:00

Đường Hồ Văn Mịch, Hoàng Phi Yến, Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3, Côn Đảo; Đơn vị Rada 32, VT NTG, QLB Núi Thánh Giá