Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

21/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lưu Chí Hiếu, khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất

22/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú, Trần Xuân Độ, Thắng Nhì thuộc phường Thắng Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

22/11/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Suối Chùa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

20/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần KCN Mỹ Xuân A. Kính chuyên biệt NSG

20/11/2022

8:00 - 12:00

KCN Mỹ Xuân A, A2

21/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần KCN Mỹ Xuân A2

22/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Tân Hải

22/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hải

22/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lập, một phần KP Phước Lập

22/11/2022

10:30 - 12:00

Một phần xã Tân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

21/11/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Lò Vôi, Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

21/11/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp Phước Thái, Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

21/11/2022

7:30 - 16:30

KP Thanh Long, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

22/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ; KP Thanh Long, Phước Sơn, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ