Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

5/7/2022

7:40 - 10:00

Khu vực trạm T1 630kVA khu TĐC công viên 30/4, phường Long Toàn

5/7/2022

7:40 - 10:00

Một phần khu vực nhánh Phước Tân 2, xã Tân Hưng

5/7/2022

10:00 - 11:30

Khu vực trạm Điện Biên Phủ 3, phường Phước Nguyên

5/7/2022

13:30 - 15:30

Khu vực trạm 630kVA Phước Nguyên, phường Phước Nguyên

6/7/2022

7:40 - 11:30

Khu vực trạm ấp Tây 5 Long Phước, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

5/7/2022

7:40 - 12:00

Một phần KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

5/7/2022

14:00 - 16:30

Một phần KP Long Liên, TT Long Điền, huyện Long Điền

6/7/2022

7:40 - 9:00

Một phần KP Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền

6/7/2022

9:30 - 10:30

Một phần KP Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

5/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP Lam Sơn, phường Phước Hòa

5/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường Hắc Dịch; Một phần phường Phú Mỹ

6/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Long Sơn

7/7/2022

8:00 - 11:30

Thôn Chu Hải, xã Tân Hải

7/7/2022

8:00 - 16:00

Tổ 12, 13, 17 KP Thị Vải, phường Mỹ Xuân; Một phần KP Mỹ Tân, Thị Vải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

5/7/2022

8:00 - 15:30

Ấp Bến Lội, xã Bình Châu

6/7/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

5/7/2022

7:30 - 11:30

Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ