Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2, Võ Nguyên Giáp (từ vòng xoay Cửa Lấp đến Ẹo Ông Từ), một phần đường Nguyễn Gia Thiều, hẻm 1216 đường 30/4, hẻm 144 Đô Lương thuộc phường 12

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ ngã 3 Long Sơn đến cầu Cỏ May), đường Hoa Lư thuộc phường 12

22/6/2022

10:30 - 15:00

Một phần đường Trần Anh Tông, Tiền Cảng, Phạm Văn Dinh thuộc phường Thắng Nhất

23/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2, Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Thi Sách, Bùi Công Minh, Trần Văn Thời, Đặng Thùy Trâm, Tô Ngọc Vân, Hoàng Lê Kha, Dương Minh Châu, Hoàng Trung Thông, Mạc Thanh Đạm thuộc phường 8. Đường Lê Hồng Phong nối dài, một phần đường Lê Hồng Phong thuộc phường Thắng Tam, phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

22/6/2022

7:40 - 15:00

Dọc đường QL 51, một phần khu vực phường Phước Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

21/6/2022

0:00 - 12:00

Một phần phường Tân Phước

22/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Sơn

22/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Châu Pha

23/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Sơn

23/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Phước Lập, phường Mỹ Xuân; Một phần phường Hắc Dịch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

21/6/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ thôn Trung Sơn, Gio An, Hữu Phước, xã Suối Nghệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

23/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Phước Thuận; Bình Châu

23/6/2022

7:30 - 17:00

Phước Bửu; Xuyên Mộc; Bông Trang; Bình Châu

23/6/2022

17:00 - 17:30

Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

21/6/2022

7:30 - 16:30

KP Phước Điền, Hải Trung, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

22/6/2022

7:30 - 16:30

KP Hải Tân, Hải Lạc, Hải Phúc, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ