Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

23/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú thuộc phường 5. Một phần đường Trương Công Định, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ thuộc phường 7. Một phần đường Huyền Trân Công Chúa thuộc phường 7, 8. Một phần đường Đô Lương, một phần đường 3/2 (từ Đô Lương đến vòng xoay Cửa Lấp), một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ vòng xoay Cửa Lấp đến Ẹo Ông Từ), một phần đường Nguyễn Gia Thiều, hẻm 144 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4, đường ven biển thuộc phường 12

24/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Văn Trỗi, Cô Giang, Mạc Đĩnh Chi, Bà Huyện Thanh Quan, Ký Con, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương thuộc phường 4

25/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 30/4, Đô Lương thuộc phường 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

23/8/2022

7:40 - 15:00

Ấp Nam, xã Long Phước; Một phần KV nhánh ấp Nam 9 LP, xã Long Phước

25/8/2022

7:40 - 15:00

Dọc QL 51 từ khu vực bến xe BR đến nhánh nuôi trồng thủy sản và một phần phường Phước Trung; Long Hương. Khu Long An, phường Long Toàn, TP Bà Rịa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

23/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Phước Thiện, Phước Thái, Phước Tân, Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

25/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP Long Hiệp, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

23/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Phú Mỹ; một phần phường Mỹ Xuân

24/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Sơn

24/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Hắc Dịch; Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

23/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Quảng Thành

24/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần KV Bình Sơn, Nhơn Hòa, xã Đá Bạc

24/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần KV Tập Đoàn 26 xã Xuân Sơn

24/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần KV Tập Đoàn 26 xã Xuân Sơn

24/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần KV Tập Đoàn 26 xã Xuân Sơn

24/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần KV Tập Đoàn 26 xã Xuân Sơn; Một phần KV Nhơn Hòa, xã Đá Bạc

24/8/2022

14:30 - 15:30

Một phần KV Xuân Tân, xã Xuân Sơn

24/8/2022

15:00 - 16:00

Một phần KV Bình Sơn, xã Đá Bạc

25/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao (dọc đường Quán cà phê 56, TT Ngãi Giao)

25/8/2022

8:00 - 16:00

Xã Bình Giã; một phần TT Ngãi Giao; thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc (dọc đường vòng xoay Ngãi Giao đi vào hết xã Bình Giã)

25/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao (giáp ranh xã Bình Ba)

25/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Đức Trung, xã Bình Ba

25/8/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Ba

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

23/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

24/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp 2B, 3B xã Bàu Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

24/8/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hội, xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ