Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

25/4/2022

8:00 - 15:00

Đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Biểu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Cư Trinh, Lê Hồng Phong nối dài thuộc phường Thắng Tam

26/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Thắng Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

26/4/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi; Ấp Hải Lâm, Hải Sơn, Lò Vôi, Phước Lâm, Phước Thọ, Phước Lộc, xã Phước Hưng; Một phần ấp Phước Bình, Phước Thắng, xã Phước Tỉnh; KP Hải Bình Hải Hà, Hải Lộc, Hải An, Hải Điền, Hải Tân, TT Long Hải, huyện Long Điền

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

24/4/2022

7:00 - 17:00

Khu vực lọc hóa dầu xã Long Sơn

25/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Hắc Dịch

26/4/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hải

26/4/2022

8:00 - 16:00

Khu nhà văn hóa Mỹ Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

24/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần KCN Sonadezi Châu Đức

26/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (khu nghĩa địa Tân Giao)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

25/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp; Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Thuận

26/4/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Hồ Tràm, ấp Ông Tô, xã Phước Thuận