Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

7/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2 (từ Đô Lương đến vòng xoay Cửa Lấp), một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ vòng xoay Cửa Lấp đến Ẹo Ông Từ), một phần đường Nguyễn Gia Thiều, hẻm 144 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12

8/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Phạm Hồng Thái, Phùng Chí Kiên thuộc phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

6/11/2022

7:40 - 15:00

Một phần KV nhánh sau recloser Cổng Chào, phường Kim Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

8/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Hải Lộc, Hải An, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

6/11/2022

8:00 - 17:00

Xã Long Sơn; Tân Hải; Phước Hòa; Tân Hòa

7/11/2022

8:00 - 16:30

Khu nhà văn hóa Mỹ Xuân

8/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần KDC ấp 5, xã Tóc Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

6/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần KCN Sonadezi Châu Đức (KV Công ty Đông Phương)

7/11/2022

9:00 - 10:30

Một phần thôn 4 xã Suối Rao

7/11/2022

10:35 - 11:30

Một phần thôn 4 xã Suối Rao

8/11/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực ấp 3, Địa Đạo Kim Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

7/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

8/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ