Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

25/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

26/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 2/9 (khu vực Bàu Trũng) thuộc phường Nguyễn An Ninh; Một phần đường 30/4, Trương Hán Siêu, Phạm Cự Lạng thuộc phường Rạch Dừa

27/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh nối dài, một phần đường Dương Minh Châu, Nguyễn Hữu Tiến thuộc phường 8. Một phần đường 3/2 (từ TT đô thị Chí Linh đến Trường dạy lái xe), khu biệt thự Thanh Bình, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Tứ, Thùy Dương thuộc phường 10, 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

25/9/2022

7:40 - 16:30

KV TTHC tỉnh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

25/9/2022

7:00 - 17:00

Công ty khí công nghiệp Long Sơn

25/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần KCN Mỹ Xuân B1, KP Thị Vải, Phước Lập, phường Mỹ Xuân; KP Trảng Cát, phường Hắc Dịch; Một phần xã Long Sơn

26/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa

27/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa; Một phần KDC xã Sông Xoài

27/9/2022

8:00 - 16:00

Nhánh Dân Tộc, xã Sông Xoài

27/9/2022

13:30 - 16:00

Một phần KDC xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

25/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần KCN Sonadezi, Châu Đức

27/9/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ ấp Lòng Chảo, xã Kim Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

27/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ