Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

24/6/2024

8:00 - 15:00

Đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn An Ninh thuộc phường 7

26/6/2024

8:00 - 15:00

Đường Phước Thắng (từ Ẹo Ông Từ đến Chi Lăng) thuộc phường 12

 

Ngày

Giờ

Thành phố Bà Rịa

25/6/2024

7:40 - 15:00

Khu vực trạm TBA HB UB phường Phước Trung

  

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

24/6/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hải

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

24/6/2024

8:00 - 11:30

Một phần thôn Thành Long, xã Kim Long

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

24/6/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân An, ấp Việt Kiều, ấp Thạnh Sơn 3, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

25/6/2024

8:00 - 10:00

Một phần ấp Việt Kiều, xã Phước Tân

25/6/2024

8:00 - 16:00

Ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp

25/6/2024

9:00 - 11:30

Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

25/6/2024

13:30 - 16:00

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

26/6/2024

8:00 - 11:30

TT Phước Bửu

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

25/6/2024

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ