Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

28/11/2022

8:00 - 15:00

Đường Chu Mạnh Trinh, một phần đường Bình Giã, Thống Nhất mới (đường 2/9), Nguyễn Trọng Quản, Nguyễn Viết Xuân thuộc phường 8

29/11/2022

8:00 - 15:00

Đường Lê Quang Định, Tiền Cảng, Nguyễn Thiện Thuật, Võ Văn Tần, Trần Nguyên Đán, Lê Thánh Tông thuộc phường Thắng Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

29/11/2022

7:40 - 16:30

Một phần khu vực nhánh Phan Đăng Lưu

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

27/11/2022

6:00 - 17:00

KCN Cái Mép, phường Tân Phước

28/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Tân Phước; TĐ 7 Hắc Dịch; T4 Hắc Dịch - Tóc Tiên

28/11/2022

13:30 - 16:00

Tóc Tiên 6-1

   

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

28/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ