Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

28/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trương Công Định, Nguyễn Du thuộc phường 3, Một phần đường Hạ Long, Hải Đăng thuộc phường 2

29/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Tôn Thất Thuyết, Võ Trường Toản, Phan Kế Bính, Trần Cao Vân, Sương Nguyệt Anh, Tống Duy Tân thuộc phường 9

30/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tạ Uyên thuộc phường Thắng Tam

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

28/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa

29/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tóc Tiên

30/6/2022

8:00 - 11:30

Khu 5 Lam Sơn, phường Phước Hòa

   

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

28/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

29/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp An Điền, An Hòa, An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

30/6/2022

7:30 - 16:30

KP Phước Thới, TT Đất Đỏ; Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Côn Đảo

28/6/2022

8:00 - 12:00

Khu 9 đường Lưu Chí Hiếu, huyện Côn Đảo