Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

30/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Hiền, hẻm 81 Thùy Vân thuộc phường 2; Một phần đường 30/4, Nguyễn Gia Thiều, một phần đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường 12

31/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Hải Đăng, Hạ Long thuộc phường 2

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

30/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng; KP Hải Bình, Hải An, Hải Hà, Hải Phong, Hải Lộc, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

31/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp An Lộc, An Phước, An Bình, xã An Ngãi; Ấp Phước Trinh, Phước Nghĩa, Tam An, xã Tam Phước, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

31/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Bến Đình, phường Mỹ Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

30/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Đá Bạc (dọc đường từ vòng xoay Đức đến ngã 6 Đá Bạc)

30/8/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực Đội 3, Cao Su, Ngãi Giao