Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

2/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2 (từ Trần Bình Trọng đến TT đô thị Chí Linh), một phần đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Bình Trọng, khu tái định cư Nguyễn An Ninh thuộc phường Nguyễn An Ninh; Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ 3/2 đến bãi tắm Chí Linh) thuộc phường 10

3/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thiện Thuật thuộc phường Thắng Nhất

4/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh nối dài thuộc phường 8; Một phần đường 3/2 (từ trung tâm đô thị Chí Linh đến Đô Lương) thuộc phường 10, 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

2/8/2022

7:40 - 11:30

Khu vực trạm Kim Hải 6, phường Kim Dinh

2/8/2022

13:30 - 17:00

Khu vực trạm Núi Dinh 2, phường Kim Dinh

3/8/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh lò thiêu Long Hương, phường Long Hương

4/8/2022

7:40 - 15:00

Khu vực trạm Tân Hưng 2, xã Tân Hưng; Khu vực trạm 630KVA Nguyễn Bình, phường Phước Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

2/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Hải Điền, TT Long Hải, huyện Long Điền

3/8/2022

7:40 - 9:00

TBA 3x50kVA DNTN thương mại - hải sản Hoàng Hải, huyện Long Điền

3/8/2022

9:15 - 10:30

TBA 400kVA DNTN Hưng Thái 1, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

3/8/2022

10:45 - 12:00

TBA 3x37.5kVA Công ty TNHH thủy sản Ngọc Thủy, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

3/8/2022

13:30 - 15:00

TBA 250kVA Nhà hàng Minh Phương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

3/8/2022

15:15 - 17:00

TBA 3x75kVA Hoàng Thị Ngọc Yến, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

4/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP Hải Tân, Hải Trung, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

4/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Hải Tân, Hải Trung, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

2/8/2022

7:00 - 17:00

KP Quảng Phú, phường Phú Mỹ

2/8/2022

8:00 - 12:00

Thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa; Ấp 3 xã Tóc Tiên

2/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp 3 xã Tóc Tiên

3/8/2022

8:00 - 12:00

Thôn 8 xã Long Sơn

3/8/2022

8:00 - 16:00

KP Suối Nhum, phường Hắc Dịch

4/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp 5 xã Tóc Tiên; Thôn 3 xã Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

2/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu vực Cù Bị 4, xã Cù Bị

3/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần thôn Bàu Điềm, xã Đá Bạc

3/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần thôn Bàu Điềm, xã Đá Bạc

3/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần thôn Bàu Điềm, xã Đá Bạc

3/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần thôn Bàu Điềm, xã Đá Bạc

3/8/2022

14:30 - 15:30

Một phần KP 6, thị trấn Ngãi Giao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

3/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Gò Cát, xã Phước Thuận

4/8/2022

8:00 - 15:00

Tổ 5, 6 ấp 2 Tây Bàu Lâm; Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc

4/8/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

3/8/2022

7:30 - 11:30

KP Hải Lạc, Hải Phúc, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

4/8/2022

7:30 - 16:30

KP Thanh Bình, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Côn Đảo

4/8/2022

8:00 - 12:00

Đường Phan Chu Trinh, KDC số 2, Côn Đảo