Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

1/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2, đường 2/9, một phần hẻm 22 Chi Lăng (khu vực gần vòng xoay Cửa Lấp) thuộc phường 12

2/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần khu biệt thự Thanh Bình thuộc phường 10; Một phần đường Chi Lăng thuộc phường 12

3/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Đô Lương, đường 2/9 (khu vực ngã 4 Đô Lương - 2/9) thuộc phường 11, 12

 

Ngày

Giờ

Thành phố Bà Rịa

3/7/2024

7:40 - 15:00

Đường Hoàng Diệu, một phần phường Phước Hưng; Đường Hùng Vương, một phần phường Phước Hưng và xã Hoà Long

 

Ngày

Giờ

Huyện Long Điền

2/7/2024

7:30 - 16:30

Một phần KP Long Bình, Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền

2/7/2024

8:00 - 12:00

Một phần ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng; KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

2/7/2024

8:00 - 17:00

Một phần khu dân cư KP Nông Trường, phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài, xã Châu Pha

3/7/2024

8:00 - 12:00

Một phần khu dân cư thôn Chu Hải, Đông Hải, xã Tân Hải

3/7/2024

8:00 - 16:30

Một phần thôn Láng Cát, xã Tân Hải

3/7/2024

8:00 - 17:00

Một phần khu dân cư phường Tân Phước; Một phần khu dân cư xã Châu Pha

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

2/7/2024

7:30 - 11:30

Một phần thôn Nhơn Hòa, xã Bình Trung

2/7/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Giao, xã Láng Lớn (dọc đường từ đập nước Tân Giao đến mũi tàu Tân Giao, xã Láng Lớn)

2/7/2024

13:30 - 16:30

Một phần thôn Nhơn Hòa, xã Bình Trung

3/7/2024

8:00 - 16:30

Toàn bộ khu vực thôn Sông Xoài 4, một phần khu vực Sông Xoài 3, xã Láng Lớn và khu vực ấp Suối Lúp, xã Bình Ba

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

1/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Gò Cà, xã Phước Thuận; Một phần ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

2/7/2024

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Thuận; TT Phước Bửu

2/7/2024

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Thuận; TT Phước Bửu

2/7/2024

8:00 - 15:30

Một phần ấp Trang Định, xã Bông Trang

3/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần KP Phước Tiến, TT Phước Bửu; Tổ 3 ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm