Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

4/11/2021

11:30 - 13:30

Một phần Trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường Nguyễn An Ninh, phường 10, phường Thắng Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

7/11/2021

7:40 - 15:00

Một phần khu vực đường QL 51 ra Cỏ May, KP 5 phường Phước Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

7/11/2021

7:30 - 12:00

Một phần KP Hải Điền, TT Long Hải, huyện Long Điền

7/11/2021

7:30 - 13:00

Một phần KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

6/11/2021

11:30 - 16:30

Một phần khu dân cư thôn Tân Hà, xã Châu Pha

7/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần khu dân cư Tổ 1 ấp 4 xã Tóc Tiên. Một phần khu dân cư ấp 5 xã Tóc Tiên (Suối Nhum)

7/11/2021

8:00 - 16:30

Một phần khu dân cư phường Hắc Dịch

7/11/2021

8:30 - 16:30

NM Đạm Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

7/11/2021

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực ấp Bông Sen, xã Xà Bang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

7/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

7/11/2021

7:30 - 16:30

KP Thanh Tân, Tường Thành, Phước Trung, Phước Thới, Thanh Bình, Thanh Long TT Đất Đỏ. Ấp Tân Hòa, xã Long Tan. KP Phước Điền, Hải Trung, Hải Lạc, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Côn Đảo

9/11/2021

8:00 - 14:00

Khu 2, đường Phan Chu Trinh, huyện Côn Đảo