Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

9/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Nguyễn Hiền thuộc phường 2, phường Thắng Tam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

8/6/2022

7:40 - 10:00

Một phần khu vực trạm cư xá nhà máy điện Bà Rịa 1, phường Long Hương

8/6/2022

10:00 - 16:30

Một phần khu vực nhánh Đập Sông Dinh, phường Phước Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

7/6/2022

8:00 - 16:00

KP Ngọc Hà, phường Phú Mỹ

7/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần khu TĐC 44ha, phường Phú Mỹ

8/6/2022

8:00 - 15:00

Thôn Phước Tấn, Phước Thành, xã Tân Hòa

9/6/2022

8:00 - 16:00

Tổ 9 KP Song Vĩnh, Ông Trịnh, phường Tân Phước; KP Suối Nhum, phường Hắc Dịch

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

9/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ