Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

8/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường 2/9 (Bình Giã cũ) thuộc phường Nguyễn An Ninh; Một phần đường 30/4, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thiện Thuật thuộc phường Thắng Nhất

9/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Thắng Tam, phường 2

10/7/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Vi Ba, Lê Lợi, Núi Lớn, chung cư Vũng Tàu Center thuộc phường Thắng Nhì

 

Ngày

Giờ

Thành phố Bà Rịa

9/7/2024

7:40 - 15:00

Đường Hương Lộ 3, Suối Chùa, xã Long Phước

10/7/2024

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh ấp Đông 4 Long Phước, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Huyện Long Điền

8/7/2024

8:00 - 12:00

Một phần ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

8/7/2024

13:30 - 17:00

Một phần KP Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

9/7/2024

7:45 - 12:00

Một phần ấp Hải Lâm, một phần ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

9/7/2024

14:00 - 17:00

Một phần ấp Lò Vôi, Phước Thọ, xã Phước Hưng; Một phần KP Hải An, Hải Lộc, Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

10/7/2024

8:00 - 12:00

Một phần KP Hải Tân, Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

8/7/2024

8:00 - 12:00

Một phần khu dân cư KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

8/7/2024

13:30 - 16:00

Một phần khu dân cư KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

9/7/2024

7:00 - 18:00

Một phần KP Song Vinh, Ông Trịnh, Phước Lộc, phường Tân Phước; KP Tân Lộc, phường Phước Hòa

10/7/2024

8:00 - 17:00

Một phần khu dân cư KP 2, 3, Trảng Lớn (tập đoàn 7 Hắc Dịch)

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

8/7/2024

7:30 - 15:30

Một phần khu vực Kim Long, xã Kim Long (dọc đường QL 56 chỗ quán cà phê Bình Minh, Kim Long)

9/7/2024

8:00 - 16:30

Toàn bộ khu vực Cù Bị 1, Cù Bị 2, xã Cù Bị và một phần ấp Liên Đức, Liên Hiệp, xã Xà Bang

10/7/2024

7:30 - 16:30

Toàn bộ khu vực Xóm Nùng, Hoa Long, xã Kim Long

10/7/2024

8:00 - 11:30

Khu vực ấp Đức Trung, xã Bình Ba (khu vực Cty cao su Bà Rịa); một phần khu vực Phú Linh, xã Bình Trung

10/7/2024

13:30 - 14:30

Một phần khu vực Phú Linh, xã Bình Trung

10/7/2024

15:00 - 16:30

Một phần khu vực Phú Linh, xã Bình Trung

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

8/7/2024

8:00 - 11:30

Ấp 6 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

9/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang; Một phần ấp 3B xã Bàu Lâm; Ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp

9/7/2024

8:00 - 17:30

Một phần ấp Nhân Trung, xã Phước Tân; ấp Ông Tô, xã Phước Thuận

10/7/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân; Một phần ấp 4 xã Bàu Lâm; Một phần ấp Phú Tài, xã Hòa Hiệp; Một phần ấp 3 xã Bưng Riềng

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

9/7/2024

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

9/7/2024

7:30 - 17:00

Ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ