Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

11/5/2022

8:00 - 15:00

Khu vực Cảnh sát biển thuộc phường 11; Khu vực Thương cảng Vũng tàu thuộc phường 11

11/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên số lẻ đường 30/4 (đoạn từ Thương cảng đến chợ Phước Thành) thuộc phường 11

12/5/2022

8:00 - 15:00

Bên phải đường 30/4 từ (Cảng Hạ Lưu đến Lương Thế Vinh), đường Lương Thế Vinh, Sương Nguyệt Ánh, Tôn Thất Thuyết, Phan Kế Bính, Ngô Tất Tố, Ngô Gia Tự, Lương Văn Nho, Nguyễn Thị Định, Hàm Nghi, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Hồ Biểu Chánh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Bá Lân, Lê Thị Riêng, Lê Văn Lộc, Bến Đình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ngư Phủ nối dài thuộc phường 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

12/5/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Phước Hữu, xã Long Phước; Một phần khu vực nhánh ấp Đông 4 LP, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

11/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP Long Sơn, TT Long Điền

11/5/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP Long Phượng, TT Long Điền; Ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

10/5/2022

8:00 - 17:00

Khu Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

11/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Phú Mỹ; Mỹ Xuân

12/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường Phú Mỹ; Một phần phường Hắc Dịch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

10/5/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ khu vực tổ DC 60 Kim Long; Toàn bộ khu vực ấp Tân Thành, Hiệp Thành, Tân Bang, xã Quảng Thảnh; toàn bộ khu vực ấp Phong Phú, xã Nghĩa Thành

10/5/2022

13:30 - 16:00

Toàn bộ khu vực ấp Dương Phong, xã Bình Ba; Một phần khu vực ấp Tam Long, xã Kim Long

12/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao (khu vực Kho bạc nhà nước đến vòng xoay Ngãi Giao và khu vực Kho bạc nhà nước đến khu vực Công viên huyện Châu Đức)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

10/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Hội; toàn xã Hòa Hiệp

12/5/2022

8:00 - 15:00

Xã Bàu Lâm

12/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần KP Phước Lộc, TT Phước Bửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

12/5/2022

7:30 - 16:30

KP Thanh Bình, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ