Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

12/12/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Võ Thị Sáu, Thùy Vân; đường Hồ Quý Ly, Trần Quý Cáp, La Văn Cầu, Dã Tượng, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị thuộc phường Thắng Tam

13/12/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Võ Thị Sáu, đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Biểu, Nguyễn Cư Trinh, Đào Duy Từ, Trương Ngọc, một phần đường Thùy Vân thuộc phường Thắng Tam

   

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

12/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần KV đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao (KV giáp ranh, xã Bàu Chinh)

12/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn Gio An, xã Suối Nghệ

12/12/2022

13:30 - 16:00

Một phần KV Hoàng Giao, TT Ngãi Giao (KV phía sau Tòa án huyện Châu Đức)

13/12/2022

7:30 - 11:30

KV ấp Bình Đức, Dương Phong, Bình Mỹ, xã Bình Ba; một phần KV Tân Bình, xã Bàu Chinh

13/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn Hữu Phước, xã Suối nghệ

13/12/2022

13:30 - 16:00

Toàn bộ khu vực TĐ38, Sông Xoài 2, xã Láng Lớn