Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

11/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

12/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên số lẻ đường 30/4 (đoạn từ hẻm 921 đường 30/4 đến Thương Cảng) thuộc phường 11

13/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần bên số lẻ đường 30/4 (đoạn từ cầu Rạch Bà đến Cảnh sát biển) thuộc phường 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

11/9/2022

7:40 - 10:30

KV trạm Đài truyền hình, trạm Hà Huy Tập, phường Phước Trung

13/9/2022

7:40 - 16:30

Một phần KV nhánh KDC Địa Lợi, phường Phước Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

13/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Phước Lăng, xã Tam Phước; Ấp An Lộc, An Phước, An Bình, An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

11/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Phú Mỹ. Một phần KCN Phú Mỹ

12/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp 4 xã Tóc Tiên

13/9/2022

8:00 - 12:00

KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

11/9/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ KV Tầm Bó, xã Kim Long (khu vực nhà máy nước Kim Long đi vào tới hồ Tầm Bó)

11/9/2022

8:00 - 15:30

Toàn bộ KV Hoàng Long, xã Kim Long; xã Quang Thành

11/9/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ TT TM Ngãi Giao; KV Hoàn Giao, TT Ngãi Giao

13/9/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ KV Đức Hiệp, xã Xà Bang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

12/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Nhân Phước, xã Xuyên Mộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

13/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ