Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

12/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 30/4 (đoạn từ Đô Lương đến nhà thờ Phước Thành) thuộc phường 12; Một phần đường 30/4 (đoạn từ Nơ Trang Long đến ngã ba đường mới) thuộc phường Rạch Dừa; Một phần thôn 9 xã Long Sơn

13/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh (từ vòng xoay dầu khí đến vòng xoay 3/2); một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu TTĐC Nguyễn An Ninh thuộc phường Nguyễn An Ninh

14/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường 30/4 (đoạn từ ngã 3 đường mới đến cầu Rạch Bà) thuộc phường Rạch Dừa; Đường Đô Lương, một phần đường 2/9 thuộc phường 11, 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

13/7/2022

7:40 - 15:00

Dọc Quốc lộ 56 từ Hòa Long đến vườn ươm và một phần khu vực xã Hòa Long

14/7/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Suối Chùa, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

12/7/2022

7:40 - 12:00

Một phần KP Long Phượng, TT Long Điền, huyện Long Điền

12/7/2022

14:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Bình, xã Tam Phước, huyện Long Điền

13/7/2022

7:45 - 9:00

Một phần ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

13/7/2022

9:20 - 10:30

Một KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

13/7/2022

10:50 - 11:45

Một KP Hải Trung, TT Long Hải, huyện Long Điền

13/7/2022

13:30 - 14:50

Một KP Hải Phong, TT Long Hải, huyện Long Điền

13/7/2022

15:10 - 16:30

Một phần ấp Phước thuận, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

14/7/2022

7:40 - 12:00

Một phần ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

12/7/2022

8:00 - 16:00

KP Phước Hưng, một phần KP Phước Lập

13/7/2022

8:00 - 11:30

KP Vạn Hạnh, Phú Mỹ

13/7/2022

8:00 - 16:00

Tập đoàn 21 Sông Xoài

14/7/2022

8:00 - 15:00

Bến Điêp Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

12/7/2022

6:10 - 6:45

Thôn 1, xã Suối Rao; thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc; khu vực mỏ đá Bình Trung

12/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn

12/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần khu vực TĐ 26, xã Xuân Sơn

13/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã

13/7/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Phi Lộc, xã Bình Giã

14/7/2022

7:30 - 16:00

Toàn bộ khu vực Bình Trung (dọc đường từ chợ Bình Giã đến trường TH Chu Văn An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

13/7/2022

8:00 - 15:00

Ấp Phú Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

12/7/2022

7:30 - 16:30

KP Hải Trung, Hải An, Hải Lạc, Hải Phúc, Phước An, Hải Tân, Phước Điền, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

14/7/2022

7:30 - 16:30

Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ