Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

14/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Tôn Thất Thuyết, Trần Cao Vân, Tăng Bạt Hổ, Võ Trường Toản, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Bính, Ngô Gia Tự thuộc phường 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

15/11/2022

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh ấp Đông 4LP

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

13/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần KCN Phú Mỹ 1

13/11/2022

8:00 - 16:00

Khu TT hành chính thị xã Phú Mỹ

14/11/2022

8:00 - 16:00

KP 5 phường Hắc Dịch; Thôn Phước Tấn, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa

15/11/2022

8:00 - 12:00

TĐ 8 Sông Xoài xã Sông Xoài; Tổ 5 ấp Sông Xoài 2 xã Sông Xoài

15/11/2022

8:00 - 16:00

KP Thị Vải, phường Mỹ Xuân

15/11/2022

13:30 - 16:00

Sông Xoài 2, xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

13/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần KCN Sonadezi Châu Đức

13/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần KCN Sonadezi

14/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần TT Ngãi Giao (KV bệnh viện mới Ngãi Giao phía sau Tượng đài liệt sĩ)

14/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc

14/11/2022

8:00 - 15:00

KV đường 30 tháng 4, TT Ngãi Giao và Công an giao thông, huyện Châu Đức

15/11/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Bàu Chinh; xã Kim Long (dọc đường từ trường DT nội trú đến TTTM Kim Long)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

14/11/2022

8:00 - 15:00

Ấp 3B xã Bàu Lâm

15/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bến Lội, Bình Tiến, xã Bình Châu