Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

07/01/2022

5:30 - 10:30

Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu) và (lề bên trái từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến Ngân hàng ACB chi nhánh Bạc Liêu), phường 7

07/01/2022

6:00 - 10:30

Khóm Trà Kha A, phường 8

07/01/2022

9:00 - 11:30

Khóm Cầu Sập, phường 8

07/01/2022

9:30 - 17:00

Đường Hoàng Diệu, Lộc Ninh (từ ngã 4 Lộc Ninh - Cách Mạng đến ngã 3 Lộc Ninh - Hoàng Diệu), phường 1

07/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

08/01/2022

5:30 - 11:30

Đường Cách Mạng (từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hoàng Diệu (từ ngã 3 Hoàng Diệu - Lê Duẫn đến ngã 3 Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Ngô Quang Nhã, Lương Đình Của, Trần Văn Khéo, phường 1; Bà Triệu (từ ngã 4 Bà Triệu - Ngô Gia Tư đến ngã 4 Bà Triệu - Lê Văn Duyệt), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt), Hai Bà Trưng (từ ngã 3 Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập), Trần Văn Thời, 30/4 (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - 30/4 đến ngã 4 Trần Phú - 30/4), Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Ninh Bình, Minh Diệu, Lý Thường Kiệt, phường 3; Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú), Ngô Gia Tự, phường 1, 3

08/01/2022

6:00 - 16:30

Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông

09/01/2022

5:30 - 14:00

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu đến ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Trần Huỳnh - Nguyễn Đình Chiểu đến Ẩm thực Trường An 2), Bà Huyện Thanh Quan, phường 7

09/01/2022

5:30 - 14:00

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

07/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp 10, 11,12, 13, 15 xã Phong Thạnh Đông

08/01/2022

7:00 - 13:00

Ấp 19, 19A, 20, 21 xã Phong Thạnh; Ấp 19, 20, 21 xã Phong Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

07/01/2022

6:00 - 16:00

Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

07/01/2022

6:30 - 12:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thanh Tây B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

07/01/2022

6:30 - 9:00

Ấp Ninh Phú, xã Ninh Quới

07/01/2022

6:30 - 11:00

Ấp Bà Ai I, xã Lộc Ninh; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc

07/01/2022

9:00 - 11:00

Ấp Phú Tân, xã Ninh Quới

07/01/2022

11:30 - 14:00

Ấp Ninh Thành, Xóm Tre, xã Ninh Quới

07/01/2022

13:30 - 15:30

Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành, xã Ninh Quới A

09/01/2022

5:30 - 16:00

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

07/01/2022

7:00 - 8:00

Ấp Doanh Điền, xã Điền Hải

07/01/2022

7:00 - 9:30

Ấp Lung Lá, Hòa Phong, Phan Mầu, xã Định Thành A

07/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải; Ấp Bửu 2, Trường Điền, xã Long Điền Đông

07/01/2022

7:00 - 13:30

Ấp Doanh Điền, xã Điền Hải

07/01/2022

9:00 - 10:00

Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải

07/01/2022

9:00 - 11:30

Ấp Hòa Phong, một phần ấp Phan Mầu, xã Định Thành A

08/01/2022

7:00 - 8:30

Ấp Anh Dũng, xã An Trạch

08/01/2022

7:00 - 10:30

Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

08/01/2022

9:00 - 11:00

Ấp Anh Dũng, xã An Trạch

08/01/2022

13:00 - 15:00

Ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch

09/01/2022

7:00 - 9:00

Ấp Thạnh 2 xã Long Điền; Ấp Minh Thình, Long Phú, một phần ấp Cái Keo, xã An Phúc

09/01/2022

9:00 - 11:00

Ấp Minh Thình, Minh Thình A, xã An Phúc

09/01/2022

9:00 - 15:00

Ấp Minh Thình A, xã An Phúc

09/01/2022

11:00 - 13:00

Ấp Minh Thình, Minh Thình A, Long Phú, một phần ấp Cái Keo, xã An Phúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

07/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp 12, 15 xã Vĩnh Hậu A; Ấp 13 xã Vĩnh Hậu

07/01/2022

7:00 - 15:00

Ấp 15 xã Vĩnh Hậu A

07/01/2022

9:00 - 10:00

Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

07/01/2022

11:00 - 12:00

Ấp Do Thới, xã Vĩnh Mỹ A

07/01/2022

13:30 - 14:30

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A

07/01/2022

15:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Mỹ A

08/01/2022

7:00 - 9:00

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

08/01/2022

9:00 - 11:00

Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình