Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

14/01/2022

6:30 - 12:00

Ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành

15/01/2022

6:00 - 17:00

Khóm 8 phường 5; Xã Vĩnh Trạch; xã Vĩnh Trạch Đông

16/01/2022

5:30 - 10:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Phú nối dài đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt) phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Mười, Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Châu Văn Đặng, Nguyễn Công Tộc, Phan Thị Phép, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Lê Thị Thành, Hồ Minh Luông nối dài, Nguyễn Văn Uông nối dài, hẻm Cơ Giới, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

15/01/2022

6:00 - 17:00

Xã Hưng Hội; Hưng Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

14/01/2022

5:30 - 16:00

Ấp Long Thành, Long Đức, Nội Ô, TT Phước Long

15/01/2022

5:30 - 16:00

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, Long Đức, Nội Ô, TT Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

16/01/2022

5:30 - 16:30

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

14/01/2022

6:30 - 13:00

Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A, xã An Phúc

15/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp Mỹ Điền, xã Long Điền Đông A; Ấp Minh Điền, Trung Điền, xã Long Điền Đông

15/01/2022

11:00 - 14:00

Ấp Trung Điền, xã Long Điền Đông

16/01/2022

6:00 - 12:00

Thị trấn Gành Hào; Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

15/01/2022

6:30 - 11:00

Ấp An Nghiệp, Bình Minh, An Thành, An Khoa, ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B; Ấp 21 xã Minh Diệu; Ấp Thị Trấn B, B1 thị trấn Hòa Bình

15/01/2022

11:00 - 14:00

Ấp An Nghiệp, Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình

15/01/2022

14:00 - 16:30

Ấp 17 xã Vĩnh Bình