Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

15/5/2022

5:30 - 17:00

Đường Cách Mạng (từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hoàng Diệu (từ ngã 3 Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã 3 Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Ngô Quang Nhã, Lương Đình Của, Trần Văn Khéo - phường 1; Bà Triệu (từ ngã 4 Bà Triệu - Ngô Gia Tư đến ngã 4 Bà Triệu - Lê Văn Duyệt), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Thủ Khoa Huân đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt), Hai Bà Trưng (từ ngã 3 Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập), Trần Văn Thời, 30/4 (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - 30/4 đến ngã 4 Trần Phú - 30/4), Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Ninh Bình, Minh Diệu, Lý Thường Kiệt - phường 3; Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Ngô Gia Tự đến ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú), Ngô Gia Tự - phường 1, 3

17/5/2022

6:30 - 12:00

Đường Trần Văn Trà, Đồng Khởi (từ ngã 3 Đồng Khởi - Trần Văn Trà đến ngã 3 Đồng Khởi - Lê Đại Hành), Hàm Nghi (từ ngã 3 Hàm Nghi - Trần Văn Trà đến ngã 3 Hàm Nghi - Rạch Ông Bổn), phường 5

17/5/2022

13:00 - 17:00

Khóm Trà Khứa, phường 8

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

17/5/2022

6:30 - 12:00

Ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

15/5/2022

6:00 - 16:30

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

17/5/2022

7:00 - 12:00

Một phần ấp Chòi Mòi, xã Định Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

16/5/2022

7:00 - 9:00

Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

16/5/2022

7:00 - 10:30

Ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A

16/5/2022

8:30 - 10:30

Ấp 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

16/5/2022

10:00 - 11:30

Ấp 16 xã Vĩnh Hậu A

16/5/2022

10:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

16/5/2022

12:30 - 15:00

Ấp 16 xã Vĩnh Hậu A

16/5/2022

13:00 - 16:30

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

16/5/2022

14:30 - 17:00

Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

17/7/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu