Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

16/5/2023

6:30 - 16:00

Đường Cách Mạng (lề bên phải từ ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh), phường 1

16/5/2023

7:00 - 16:00

Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông

16/5/2023

13:00 - 16:00

Đường Huỳnh Quảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quang Nhã, Quách Nhị Kiều, Hòa Bình, phường 1

17/5/2023

7:00 - 16:30

Khóm 8 phường 5; Ấp Rạch Thăng, Vĩnh An, Kim Cấu, Công Điền, xã Vĩnh Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

17/5/2023

6:30 - 15:00

Ấp 3, 4, 5, 6, 7 xã Phong Thạnh Tây

17/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp 3 xã Phong Thạnh Tây

17/5/2023

9:30 - 13:00

Ấp 3 xã Phong Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

16/5/2023

6:30 - 14:00

Ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh; Ấp Công Điền, Trà Hất, xã Châu Thới

16/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Trà Ban 1, Thông Lưu A, xã Châu Hưng A

17/5/2023

6:30 - 14:00

Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni, xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo, TT Châu Hưng

17/5/2023

7:00 - 11:30

Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen, xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

16/5/2023

7:00 - 14:00

Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

16/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp Kos Thum, Ninh Thạnh Tây, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

17/5/2023

7:30 - 13:00

Ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, TT Ngan Dừa; Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh; Xã Vĩnh Lộc; Vĩnh Lộc A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

16/5/2023

8:00 - 15:30

Ấp Quyết Chiến, Quyết Thắng, xã An Trạch A

17/5/2023

7:00 - 13:30

Ấp Thanh Hải, Bình Điền, xã Long Điền Tây

17/5/2023

8:00 - 12:00

Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

15/5/2023

6:30 - 16:00

Ấp 13 xã Vĩnh Hậu

15/5/2023

12:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

16/5/2023

6:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

16/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B

16/5/2023

10:00 - 14:00

Ấp 16 xã Vĩnh Hậu A

16/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A

17/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1, TT Hòa Bình