Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

16/10/2021

5:00 - 8:00

Đường 23/8 (từ ngã tư 23/8 đến ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm thực Trường An), phường 7; Đường 23/8 (từ ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan đến cầu Dần Xây), khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường 8

16/10/2021

5:00 - 10:00

Đường Trần Phú (từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Dương Văn Diệp, Khu đài phát thanh, Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Võ Văn Kiệt), phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn), phường 1

16/10/2021

5:00 - 16:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

17/10/2021

4:30 - 17:00

Khóm 8 phường 5; Xã Vĩnh Trạch; Xã Vĩnh Trạch Đông. Khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát; Xã Hiệp Thành

17/10/2021

5:00 - 12:00

Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh), (từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến Cầu Xáng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học), Lộc Ninh (từ ngã 3 Lộc Ninh - Nguyễn Tất Thành đến ngã 4 Lộc Ninh - Cách Mạng), phường 1

17/10/2021

5:00 - 15:00

Đường Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã 4 Lê Duẫn - Nguyễn Tất Thành đến Quảng trường Hùng Vương), Trần Văn Sớm, phường 1

17/10/2021

5:00 - 17:00

TP Bạc Liêu: Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh, từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến Cầu Xáng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học), Lộc Ninh (từ ngã 3 Lộc Ninh - Nguyễn Tất Thành đến ngã 4 Lộc Ninh - Cách Mạng), Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức - Trần Huỳnh đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Nguyễn Chí Thanh, Lê Thiết Hùng, Hòa Bình, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Bùi Thị Xuân nối dài, Trần Huỳnh nối dài, Hẻm Cầu Xáng, Hương Lộ 6, phường 1; Khóm 8 phường 5. Huyện Vĩnh Lợi: Xã Hưng Hội, Hưng Thành

18/10/2021

6:00 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Tô Minh Luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã 4 Tô Minh Luyến - Lê Thiết Hùng đến ngã 4 Lê Thiết Hùng - Trần Văn Hộ), Tô Minh Luyến, Hoà Bình, Trần Văn Hộ, Nguyễn Thị Thủ, Nguyễn Chí Thanh, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

16/10/2021

6:00 - 17:00

Khóm 2 phường Hộ Phòng. Ấp 3A xã Tân Phong. Ấp 3, 20 xã Phong Thạnh A. Ấp 25 xã Phong Thạnh. Xã Phong Thạnh Tây

17/10/2021

7:00 - 9:00

Khóm 4 phường 1

18/10/2021

7:00 - 16:30

Ấp 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 xã Phong Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

12/10/2021

7:00 - 11:00

Ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh

14/10/2021

7:00 - 10:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

14/10/2021

6:30 - 16:30

Ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh

15/10/2021

6:30 - 10:00

Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

15/10/2021

6:30 - 11:00

Ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A

15/10/2021

9:30 - 13:00

Ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú

15/10/2021

10:00 - 13:00

Ấp 9, 9A, 9B, 9C, 2A xã Phong Thạnh Tây B. Ấp 2B, 8A xã Phong Thạnh Tây A

15/10/2021

12:30 - 15:30

Ấp 4 xã Phong Thạnh Tây B

18/10/2021

6:30 - 15:30

Ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

15/10/2021

6:30 - 16:00

Ấp 1, 2, 3 xã Long Điền Đông A

15/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp 2, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền, xã Long Điền Đông A

17/10/2021

7:00 - 9:00

Ấp Lập Điền, Canh Điền, Thuận Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây. Ấp Doanh Điền, Gò Cát, Diêm Điền, Bờ Cảng, xã Điền Hải. Ấp Hòa 1, Đại Điền, Hòa 2, Hòa Thạnh, Thạnh Trị, Rạch Rắn, Thạnh 1, Thạnh 2, xã Long Điền

17/10/2021

7:00 - 12:00

Ấp Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền, Thuận Điền, Huy Điền, xã Long Điền Tây. Ấp Doanh Điền, Diêm Điền, xã Điền Hải

17/10/2021

7:00 - 12:30

Ấp Hòa 1, Đại Điền, Hòa 2, Hào Thạnh, Thạnh Trị, Rạch Rắn, Thạnh 1, Thạnh 2, xã Long Điền

17/10/2021

10:00 - 12:00

Trạm NTCN Nguyễn Văn Quang trụ 482/55/135/368/368K2 tuyến 482.5.6

17/10/2021

13:00 - 15:00

Trạm karaoke Hải Yến trụ 471ĐH/90AK/5AK/5K1 tuyến 471ĐH.2

18/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

15/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp 14, Đồng Lớn 1, xã Vĩnh Mỹ B

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

18/10/2021

7:00 - 11:00

Ấp Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình. Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng. Ấp Hoàng Quân 2, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

18/10/2021

7:00 - 13:00

Ấp Giồng Tra, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A. Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu

18/10/2021

12:00 - 16:00

Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu