Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

17/3/2023

7:00 - 17:00

Ấp Giồng Giữa, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành

18/3/2023

6:00 - 16:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Nguyễn Thông, Lê Đại Hành, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Kim Đồng, Nguyễn Hồng Khanh, phường 7

19/3/2023

6:00 - 16:30

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Trần Huỳnh - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ ngã 3 Tôn Đức - Lê Duẩn đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Nguyễn Công Tộc, Nguyễn Thái Học, Châu Văn Đặng, Nguyễn Thị Mười, Huỳnh Văn Xã, Dương Thị Sáu, Trần Văn Tất, Đinh Thị Tùy, Phạm Thị Phép, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông, Nguyễn Văn Uông, Lê Thị Thành, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

17/3/2023

6:30 - 12:30

Một phần ấp Xóm Mới, Tân Thạnh

17/3/2023

12:30 - 16:30

Một phần khóm 2 phường Hộ Phòng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

18/3/2023

7:30 - 15:00

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long, xã Châu Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

17/3/2023

7:00 - 11:00

Ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây

17/3/2023

7:00 - 15:30

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận A, TT Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, xã Hưng Phú. Ấp Ninh Hiệp, Ninh Chài, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi

17/3/2023

10:30 - 14:00

Ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long

18/3/2023

7:00 - 14:30

Ấp Phước Tân, xã Phước Long; Xã Phong Thạnh Tây A; Xã Phong Thạnh Tây B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

18/3/2023

7:00 - 14:30

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh

19/3/2023

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A. Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

17/3/2023

9:00 - 15:00

Ấp Huy Điền, xã Điền Hải

17/3/2023

13:00 - 14:00

Trạm Lâm Văn Hiệp

18/3/2023

7:00 - 14:30

Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền, Phước Điền, Châu Điền, 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A; Ấp Trung Điền, Bửu 2, xã Long Điền Đông

19/3/2023

9:00 - 12:00

Ấp Đầu Lá, Thạnh An, xã Long Điền

19/3/2023

13:00 - 16:00

Ấp Doanh Điền, xã Điền Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

17/3/2023

7:00 - 16:30

Ấp Cái Tràm B, TT Hòa Bình; Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu