Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

17/7/2022

6:30 - 16:30

Đường Đống Đa, Thống Nhất, Phùng Ngọc Liêm, Phan Văn Trị, Tô Hiến Thành, đường 23/8 (từ ngã tư 23/8 đến ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm thực Trường An), phường 7; Đường 23/8 (từ ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan đến cầu Dần Xây), khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường 8

19/7/2022

7:00 - 15:30

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Phú - Trần Huỳnh đến ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt), Võ Văn Kiệt (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt đến ngã 4 Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng), hẻm 30 căn, phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

18/7/2022

6:00 - 16:30

Khóm 3 phường 1

19/7/2022

6:00 - 16:30

Khóm 2 phường Hộ Phòng; Ấp 3A xã Tân Phong; Ấp 3, 25 xã Phong Thạnh A; Xã Phong Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

19/7/2022

6:30 - 11:00

Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, xã Châu Thới

19/7/2022

10:00 - 13:00

Ấp Nhà Việc, Trà Hất, Bào Sen, xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

17/7/2022

6:30 - 10:00

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Long; Ấp Long Hòa, TT Phước Long

17/7/2022

6:30 - 16:30

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, TT Phước Long

17/7/2022

9:30 - 16:30

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, TT Phước Long

18/7/2022

6:00 - 16:30

Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, TT Phước Long

18/7/2022

7:00 - 12:00

Ấp Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, xã Hưng Phú

18/7/2022

7:00 - 12:30

Ấp Mỹ Tân, Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông

18/7/2022

11:00 - 16:30

Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

19/7/2022

6:30 - 8:45

Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

19/7/2022

7:30 - 9:45

Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

19/7/2022

8:30 - 10:45

Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

19/7/2022

9:30 - 11:45

Ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

18/7/2022

7:00 - 16:00

Ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A

19/7/2022

7:00 - 14:00

Ấp Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, xã Ninh Hòa; Ấp Bình Dân, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

18/7/2022

7:00 - 9:00

Ấp Huy Điền, xã Điền Hải

18/7/2022

7:00 - 11:00

Ấp Anh Dũng, xã An Trạch; Ấp 2, xã An Trạch A

18/7/2022

8:00 - 9:00

Trạm NTCN Trần Văn Hùng

18/7/2022

9:30 - 10:30

Trạm NTCN Võ Hoài Thanh

18/7/2022

11:00 - 12:00

Trạm Phát Tiến Thành

18/7/2022

14:00 - 15:00

Trạm Nguyễn Văn Nghiệp

19/7/2022

6:30 - 13:00

Ấp Lung Chim, Cây Thẻ, xã Định Thành; Ấp Lung Rong, xã Định Thành A; Ấp Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền, xã Long Điền

19/7/2022

7:00 - 16:00

Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải

19/7/2022

8:00 - 11:00

Ấp Thành Thưởng, Hiệp Vinh, xã An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

17/7/2022

7:00 - 15:00

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, TT Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp 12, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

19/7/2022

7:30 - 8:45

Ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu

19/7/2022

7:30 - 16:00

Ấp Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

19/7/2022

8:45 - 10:00

Ấp Ninh Lợi, Trà Co, xã Minh Diệu

19/7/2022

10:00 - 11:15

Ấp Hậu Bối 1, xã Minh Diệu