Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

14/1/2023

7:00 - 10:30

Đường số 5, 5A, 7, 9, 10, 11 (lề bên trái từ ngã 4 đường số 11 - số 10 đến ngã 3 đường số 11 - số 12) KDC Tràng An, phường 7

14/1/2023

11:00 - 13:00

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ ngã 3 Cao Văn Lầu - Nguyễn Trung Trực đến ngã 3 Cao Văn Lầu - Ninh Bình), phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

14/1/2023

7:30 - 16:00

Ấp Đông Hưng, Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

15/1/2023

7:00 - 12:00

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, TT Phước Long; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Ninh Phước, Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân

15/1/2023

12:00 - 16:30

Ấp Long Hậu, Hành Chính, Phước Hòa A, Phước Thuận A, TT Phước Long

16/1/2023

7:00 - 10:30

Ấp 2B, 8A xã Phong Thạnh Tây A; Ấp 2A, 9, 9A, 9B, 9C xã Phong Thạnh Tây B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

14/1/2023

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

14/1/2023

8:00 - 15:30

Thị trấn Gành Hào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

14/1/2023

7:00 - 16:30

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, TT Hòa Bình; Ấp 38 xã Minh Diệu; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

14/1/2023

7:30 - 11:30

Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

14/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp 14, 15, An Khoa, Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B; xã Vĩnh Mỹ A

14/1/2023

12:30 - 14:30

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, TT Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Ninh Lợi, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co, xã Minh Diệu

14/1/2023

12:30 - 16:30

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B, Chùa Phật, TT Hòa Bình; Ấp 15A xã Vĩnh Mỹ A; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B