Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

19/6/2022

6:00 - 16:30

Đường Trần Phú (lề bên trái từ Trang trí nội thất Thanh Sơn đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Nguyễn Tất Thành, phường 7

19/6/2022

6:30 - 11:30

KCN Trà Kha, đường tránh quốc lộ, khóm Trà Khứa, phường 8

19/6/2022

6:30 - 16:00

TP Bạc Liêu: KDC Tràng An, phường 7; Khóm Trà Khứa, phường 8. Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh, xã Long Thạnh; Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1, xã Châu Thới

21/6/2022

6:30 - 12:00

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

21/6/2022

6:30 - 17:00

Đường Tỉnh lộ 38, rạch Ông Bổn, phường 1

21/6/2022

13:00 - 16:30

Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

19/6/2022

6:00 - 16:30

Khóm 1, 2 phường 1; Xã Phong Tân; Phong Thạnh; Phong Thạnh A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

19/6/2022

6:30 - 12:30

TP Bạc Liêu: KDC Tràng An, phường 7; Khóm Trà Khứa, phường 8. Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh, xã Long Thạnh; Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1, xã Châu Thới

21/6/2022

7:00 - 12:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

19/6/2022

6:00 - 16:30

Ấp Nội Ô, Long Đức, TT Phước Long

20/6/2022

6:00 - 16:30

Ấp Long Thành, TT Phước Long

21/6/2022

7:00 - 9:00

Ấp Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

21/6/2022

6:00 - 16:30

Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

21/6/2022

7:30 - 9:00

Ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

21/6/2022

9:30 - 11:00

Ấp 15, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

21/6/2022

13:00 - 14:30

Ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

21/6/2022

15:00 - 16:00

Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tân, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A