Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

5/6/2022

5:30 - 16:30

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Trần Huỳnh - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Nguyễn Công Tộc, Nguyễn Thái Học, Châu Văn Đặng, Nguyễn Thị Mười, Huỳnh Văn Xã, Dương Thị Sáu, Trần Văn Tất, Đinh Thị Tùy, Phạm Thị Phép, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông, Nguyễn Văn Uông, Lê Thị Thành, phường 1

5/6/2022

6:30 - 15:00

Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt), phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn), phường 1

7/6/2022

6:30 - 10:30

Khóm 5, phường 2

7/6/2022

6:30 - 12:00

Khóm Trà Khứa, phường 8

7/6/2022

6:30 - 16:30

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

7/6/2022

11:30 - 15:30

Khóm 6, phường 2

7/6/2022

12:30 - 16:30

Khóm 5, phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

7/6/2022

6:00 - 16:30

Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Hộ Phòng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

7/6/2022

6:30 - 16:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

7/6/2022

6:30 - 11:30

Ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú

7/6/2022

10:30 - 13:30

Ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú

7/6/2022

12:30 - 15:00

Ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

5/6/2022

6:30 - 16:00

Ấp 3, 4 thị trấn Gành Hào

5/6/2022

7:00 - 11:30

Thị trấn Gành Hào

6/6/2022

6:00 - 16:00

Ấp Phước Thắng A, Cái Keo, xã An Phúc

6/6/2022

8:00 - 9:00

Trạm NTCN Tạ Phước Guôl

7/6/2022

6:00 - 13:30

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, xã Định Thành; Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A, Cái Keo, Chòi Mòi, xã An Phúc; Xã Định Thành A

7/6/2022

6:30 - 16:30

Ấp Cây Gian, xã Long Điền

7/6/2022

10:30 - 12:30

Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, xã An Trạch A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

6/6/2022

6:30 - 16:30

Ấp 14, Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

6/6/2022

6:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hội, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

7/6/2022

6:30 - 9:30

Ấp 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

7/6/2022

7:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

7/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

7/6/2022

10:00 - 12:00

Ấp 12, 16 xã Vĩnh Hậu A

7/6/2022

12:00 - 14:30

Ấp 16 xã Vĩnh Hậu A

7/6/2022

13:00 - 15:30

Ấp 16 xã Vĩnh Hậu A

7/6/2022

14:30 - 16:30

Ấp 15, 16 xã Vĩnh Hậu A