Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

17/1/2023

6:00 - 17:00

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

17/1/2023

7:00 - 17:00

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ cafe Mai Trang đến cầu treo), phường 2; Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải hướng ra biển), khóm Đầu Lộ, khóm Đầu Lộ A; Khóm Kinh Tế, khóm Chòm Xoài, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát. KV Hòa Bình: Ấp 12, 15, 16, 17 xã Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu

18/1/2023

6:30 - 12:00

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã 3 Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Trần Huỳnh - Nguyễn Đình Chiểu đến Ẩm thực Trường An 2), phường 7

18/1/2023

7:00 - 17:00

Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

17/1/2023

7:00 - 12:00

Ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A

17/1/2023

10:30 - 16:00

Ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng A

18/1/2023

7:00 - 12:00

Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, xã Vĩnh Hưng

18/1/2023

10:30 - 14:00

Ấp Giồng Bướm B, B2 xã Châu Thới

18/1/2023

13:00 - 15:30

Ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

17/1/2023

7:00 - 10:30

Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

17/1/2023

10:30 - 13:00

Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

18/1/2023

7:00 - 10:30

Ấp Mỹ Phú Đông, xã Hưng Phú

18/1/2023

10:00 - 16:30

Ấp Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây, xã Hưng Phú; Ấp Minh Hòa, Mỹ Phú Nam, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

17/1/2023

7:30 - 9:00

Ấp Ninh Bình, Ninh Điền, xã Ninh Quới

18/1/2023

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A; Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

17/1/2023

7:30 - 15:30

Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền, xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình    

17/1/2023

7:00 - 16:30

Ấp 15, 16, 17 xã Vĩnh Hậu A

17/1/2023

7:30 - 14:00

Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Tân, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A

17/1/2023

7:30 - 16:00

Ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A

18/1/2023

7:00 - 16:30

Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, 13 xã Vĩnh Hậu; Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

18/1/2023

7:30 - 14:00

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh

18/1/2023

12:45 - 17:00

Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hội, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

19/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp 13 xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15 xã Vĩnh Hậu A

19/1/2023

12:00 - 15:00

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

19/1/2023

14:00 - 17:00

Ấp Minh Hòa, Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình