Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

23/8/2022

6:30 - 12:00

Khu vực lộ Bờ Tây, kinh 30 tháng 4, phường 2

23/8/2022

6:30 - 12:30

Khóm Trà Khứa, phường 8

23/8/2022

12:30 - 16:00

Kinh Bộ Đội, phường 2

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

21/8/2022

6:30 - 13:00

Xã Vĩnh Hưng; Vĩnh Hưng A

23/8/2022

6:30 - 16:30

Ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

22/8/2022

6:30 - 13:00

Ấp Nội Ô, Long Đức, thị trấn Phước Long

22/8/2022

7:00 - 8:30

Ấp Phước Thạnh, Phước Thành, xã Phước Long

22/8/2022

7:00 - 11:00

Ấp Vĩnh Bình B, Huê 2, Vĩnh Đông, xã Vĩnh Thanh

22/8/2022

7:45 - 9:15

Ấp Phước Thạnh, Phước Thành, xã Phước Long

22/8/2022

8:30 - 10:00

Ấp Phước Trường, Phước Thạnh, xã Phước Long

22/8/2022

9:15 - 10:45

Ấp Phước Trường, Phước Thạnh, xã Phước Long

22/8/2022

9:30 - 10:00

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Long

22/8/2022

10:00 - 11:30

Ấp Phước Trường, Thọ Hậu, xã Phước Long

22/8/2022

10:45 - 12:15

Ấp Phước Tân, Phước Ninh, xã Phước Long

22/8/2022

11:30 - 13:00

Ấp Phước Ninh, Phước Thành, xã Phước Long

22/8/2022

11:30 - 15:30

Ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông

22/8/2022

12:15 - 13:45

Ấp Phước Trường, xã Phước Long

22/8/2022

13:00 - 14:30

Ấp Phước Trường, xã Phước Long

22/8/2022

13:45 - 15:15

Ấp Phước Trường, xã Phước Long

22/8/2022

14:30 - 16:00

Ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A

23/8/2022

7:00 - 9:00

Ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long

23/8/2022

7:00 - 13:00

Ấp Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông

23/8/2022

8:30 - 10:30

Ấp Mỹ 1, Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông

23/8/2022

10:30 - 12:30

Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Hòa, xã Hưng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

22/8/2022

7:30 - 16:30

Ấp Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi A

23/8/2022

7:00 - 16:30

Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

21/8/2022

7:00 - 15:00

Ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông

21/8/2022

7:00 - 16:00

Thị trấn Gành Hào

22/8/2022

7:30 - 9:30

Ấp Lung Chim, xã Định Thành

22/8/2022

8:30 - 9:00

Trạm Vũ Khánh Ninh

22/8/2022

9:30 - 10:00

Trạm Vũ Duy Thanh

22/8/2022

10:30 - 11:00

Trạm Trần Thanh Bằng

22/8/2022

12:00 - 12:30

Trạm Nguyễn Minh Hùng

22/8/2022

13:00 - 13:30

Trạm Nguyễn Văn Thế

22/8/2022

14:00 - 16:00

Trạm NTCN Nguyễn Văn Biết

23/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Trường Điền, Bửu 2, xã Long Điền Đông

23/8/2022

8:30 - 9:00

Trạm Nguyễn Văn Xuân

23/8/2022

10:00 - 10:30

Trạm Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Bạc Liêu

23/8/2022

12:00 - 12:30

Trạm Nguyễn Văn Trăng

23/8/2022

13:30 - 14:00

Trạm Phạm Văn Khuya

23/8/2022

15:00 - 15:30

Trạm Lê Văn Tình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

22/8/2022

8:00 - 11:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

22/8/2022

9:00 - 11:00

Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

22/8/2022

10:30 - 14:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

22/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

22/8/2022

14:00 - 16:00

Ấp 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

23/8/2022

7:15 - 8:00

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

7:30 - 11:00

Ấp 15, xã Vĩnh Hậu A

23/8/2022

7:30 - 12:00

Ấp 12, xã Vĩnh Hậu A

23/8/2022

8:15 - 8:50

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

9:10 - 9:40

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

9:50 - 10:35

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

10:50 - 11:25

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

13:00 - 13:45

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu

23/8/2022

13:00 - 16:00

Trạm Vĩnh Hậu 16

23/8/2022

14:00 - 14:45

Ấp 13, xã Vĩnh Hậu; Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

23/8/2022

15:00 - 15:45

Ấp 13, xã Vĩnh Hậu; Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A