Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

23/5/2023

6:30 - 16:30

Khóm 5 phường 2; Đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn A, Lê Thị Cẩm Lệ, phường 2

23/5/2023

7:00 - 14:00

Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Tân Long, xã Long Thạnh

23/5/2023

7:00 - 16:30

Khóm Cầu Sập, phường 8

23/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch

24/5/2023

6:30 - 17:00

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

23/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp Thông Lưu A, xã Châu Hưng A

24/5/2023

7:00 - 12:00

Ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

23/5/2023

6:30 - 10:00

Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, TT Phước Long

23/5/2023

6:30 - 10:30

Ấp Phước Tân, xã Phước Long; Xã Phong Thạnh Tây A; xã Phong Thạnh Tây B

23/5/2023

6:30 - 13:00

Ấp 4, 9, 9A xã Phong Thạnh Tây B

24/5/2023

7:00 - 12:00

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận A, TT Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, xã Hưng Phú. Ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi

24/5/2023

11:30 - 16:30

Ấp Long Hậu, Hành Chính, Phước Hòa A, Phước Thuận A, TT Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

23/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

23/5/2023

7:00 - 10:30

Ấp Lung Chim, xã Định Thành

23/5/2023

10:00 - 13:30

Ấp Chòi Mòi, xã An Phúc

24/5/2023

7:00 - 10:30

Ấp Hoàng Minh A, Văn Đức B, Anh Dũng, Lung Lá, Hoàng Minh, xã An Trạch

24/5/2023

9:00 - 12:00

Ấp Anh Dũng, xã An Trạch

24/5/2023

11:00 - 14:00

Ấp Hoàng Minh, xã An Trạch

24/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

23/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

23/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp 21, Ninh Lợi, xã Minh Diệu

24/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 21 xã Minh Diệu

24/5/2023

9:00 - 12:30

Ấp 13 xã Vĩnh Hậu