Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

24/7/2022

6:30 - 17:00

TP Bạc Liêu: KDC Tràng An, khóm 1 phường 7; KCN Trà Kha, đường tránh quốc lộ, khóm Trà Khứa, khóm Cầu Sập, phường 8. Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Tân Long, xã Long Thạnh

26/7/2022

6:30 - 12:00

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

26/7/2022

7:00 - 14:00

Đường Rạch Ông Bổn, phường 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

25/7/2022

6:30 - 11:00

Khóm 4, phường 1, TX Giá Rai. Xã Long Điền, huyện Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

26/7/2022

7:00 - 10:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

26/7/2022

7:00 - 13:00

Ấp Trung Hưng 3, xã Vĩnh Hưng A

26/7/2022

10:30 - 12:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

24/7/2022

6:00 - 16:30

Ấp Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long

26/7/2022

6:30 - 14:00

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận A, thị trấn Phước Long

26/7/2022

12:30 - 16:30

Ấp Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

24/7/2022

6:00 - 16:30

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

25/7/2022

6:30 - 10:30

Xã Long Điền, huyện Đông Hải

25/7/2022

10:30 - 11:00

Trạm NTCN Trần Chí Nguyện

25/7/2022

11:30 - 12:00

Trạm Nguyễn Văn Quắn

25/7/2022

12:30 - 13:00

Trạm NTCN Lê Minh Luân

25/7/2022

14:00 - 16:00

Trạm Võ Hồng Oai

26/7/2022

7:00 - 16:00

Ấp Thanh Hải, xã Long Điền Tây

26/7/2022

8:00 - 8:30

Trạm NTCN Nguyễn Văn Mười

26/7/2022

9:00 - 9:30

Trạm NTCN Lê Văn Xem

26/7/2022

10:30 - 11:00

Trạm NTCN Trịnh Minh Đông

26/7/2022

13:00 - 13:30

Trạm NTCN Huỳnh Thanh Nam

26/7/2022

14:00 - 14:30

Trạm Trương Văn Dũng

26/7/2022

15:00 - 15:30

Trạm Nguyễn Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

25/7/2022

7:00 - 11:30

Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

25/7/2022

7:00 - 13:30

Ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

25/7/2022

7:00 - 15:30

Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

26/7/2022

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh