Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

6/11/2021

5:30 - 9:00

Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Phú nối dài đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt), phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Mười, Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Châu Văn Đặng, Nguyễn Công Tộc, Phan Thị Phép, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Lê Thị Thành, Hồ Minh Luông nối dài, Nguyễn Văn Uông nối dài, hẻm Cơ Giới, phường 1

6/11/2021

5:30 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ ngã 4 Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã 3 Cao Văn Lầu - Nguyễn Trung Trực), Kinh Hở, Bà Chủ, phường 2

6/11/2021

6:00 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ ngã 3 Cao Văn Lầu - Nguyễn Trung Trực đến Café Phương Trang), phường 2; Ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông

7/11/2021

5:00 - 16:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

7/11/2021

5:30 - 10:30

Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình đến ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu đến ngã 3 Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Nguyễn Thị Năm, Đặng Thùy Trâm, phường 3

7/11/2021

6:30 - 16:00

Khu tập thể Sở Công Nghiệp cũ, khóm Trà Kha, phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

5/11/2021

6:30 - 12:00

Ấp 10, 10A, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, xã Tân Phong; Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai; Ấp Lung Xình, Lung Chim, Cây Thẻ, xã Định Thành; Ấp Lung Rong, xã Định Thành A, xã An Trạch, huyện Đông Hải

6/11/2021

6:00 - 13:00

Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường 1; Khóm 3 phường Láng Tròn. Ấp 2 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

6/11/2021

6:00 - 16:30

Khóm 1, 2 phường 1; Khóm 3 phường Láng Tròn. Ấp 2 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

8/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp 10, 11, 15 xã Phong Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

4/11/2021

6:30 - 10:30

Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng; Ấp Trung Hưng 1A, 1B xã Vĩnh Hưng A

4/11/2021

6:30 - 13:00

Ấp Trung Hưng 1A, 1B xã Vĩnh Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

6/11/2021

6:30 - 11:30

Ấp Long Hòa, Long Hải, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, thị trấn Phước Long; Ấp Phước Thạnh, Thọ Hậu, xã Phước Long; Ấp Bà Hiên, Bà Rồng, thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc, Lộc Ninh, Ninh Hòa, huyện Hồng Dân

8/11/2021

6:30 - 10:00

Ấp 2A, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ Tân, Phước 3A, 3B, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

6/11/2021

6:00 - 16:00

Ấp Sơn Trắng, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc

6/11/2021

6:00 - 16:30

Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới, Ninh Quới A

6/11/2021

6:30 - 10:00

Xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc

6/11/2021

6:30 - 13:00

Ấp Bà Hiên, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân, xã Lộc Ninh; Xã Ninh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

5/11/2021

7:00 - 8:00

Ấp Văn Đức B, Thành Thưởng, Văn Đức, Hoàng Minh, Lung Lá, Anh Dũng, xã An Trạch

6/11/2021

7:00 - 10:30

Ấp Lập Điền, Canh Điền, Thuận Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây; Ấp Doanh Điền, Gò Cát, Diêm Điền, Bờ Cảng, xã Điền Hải; Ấp Hòa 1, Đại Điền, Hòa 2, xã Long Điền

7/11/2021

7:00 - 11:30

Ấp Minh Thành, xã An Phúc

7/11/2021

7:00 - 13:30

Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền, xã Long Điền Tây; Ấp Gò Cát, Long Hà, xã Điền Hải

8/11/2021

7:00 - 9:00

Ấp Công Điền, Thạnh 2, xã Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

5/11/2021

6:30 - 16:00

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

5/11/2021

7:00 - 9:45

Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

7/11/2021

5:30 - 12:00

Ấp 14, 15, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B, Chua Phật, thị trấn Hòa Bình; Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai

7/11/2021

12:00 - 17:00

Ấp Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A