Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

26/12/2021

2:30 - 8:00

KDC phường 5 

26/12/2021

6:00 - 16:30

Lề bên phải đường Trần Phú nối dài từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng

26/12/2021

6:30 - 11:00

Đường Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Thủ Khoa Huân, phường 3

26/12/2021

9:30 - 17:00

Đường Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Phú), Hà Huy Tập (từ ngã 4 Hà Huy Tập - Hai Bà Trưng đến ngã 3 Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Trần Phú), Phan Ngọc Hiển (từ ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Trần Phú), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - Điện Biên Phủ đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Trần Phú), phường 3

27/12/2021

6:30 - 12:00

Ấp Vĩnh An, Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch

27/12/2021

6:30 - 16:30

Khóm 8 phường 5; Ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch

27/12/2021

8:30 - 13:30

Đường Bạch Đằng (lề bên phải từ cầu Trường hướng ra biển), đường Hoàng Sa, phường Nhà Mát

27/12/2021

11:00 - 14:00

TP Bạc Liêu: Cầu Kè, Giồng Me, Cây Mét, Kinh Xương Cá, Kinh giữa Vùng, phường 2. Huyện Hòa Bình: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

26/12/2021

6:00 - 16:00

Khóm 3 phường Láng Tròn; Khóm 1, khóm 2, khóm 5 phường Hộ Phòng; Ấp 3, ấp 4, ấp 25 xã Phong Thạnh A; Ấp 2, ấp 3A xã Tân Phong; Xã Phong Thạnh Tây

27/12/2021

7:00 - 16:00

Khóm 2 phường Hộ Phòng, TX Giá Rai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

26/12/2021

6:30 - 16:30

Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Cái Tràm A1, Hòa Linh, Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Tràm 1, xã Long Thạnh; Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1, Giồng Bướm A, xã Châu Thới; Ấp Tràm 1, Nam Hưng, Cá Rô, Trà Co, 33, 36, 37, 38 xã Minh Diệu; Xã Vĩnh Hưng; Vĩnh Hưng A; Hưng Thành

27/12/2021

6:00 - 16:00

Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cái Giá, xã Hưng Hội; Ấp Cái Điều, Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh; Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu B, TT Châu Hưng; Ấp Hà Đức, Thông Lưu A, Trà Ban II, Nhà Dài B, Chất Đốt, xã Châu Hưng A; Ấp Năm Căn, xã Hưng Thành; Ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

27/12/2021

6:30 - 9:30

Ấp Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long

27/12/2021

6:30 - 14:30

Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, xã Vĩnh Thanh; Ấp Mỹ Tường, Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú

27/12/2021

7:00 - 10:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long

27/12/2021

9:00 - 12:00

Ấp Thọ Tiền, xã Phước Long, huyện Phước Long

27/12/2021

10:30 - 12:30

Ấp 8B xã Phong Thạnh Tây A

27/12/2021

12:00 - 14:00

Ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

27/12/2021

12:30 - 15:30

Ấp 12 xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

27/12/2021

14:00 - 16:00

Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

26/12/2021

5:30 - 15:30

Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, TT Ngan Dừa

26/12/2021

6:30 - 9:00

Ấp Ninh Phước, Ninh Chài, xã Ninh Quới A

26/12/2021

6:30 - 12:30

Ấp Ninh Lợi, Ninh Hòa, Ninh Thuận, Ninh Thành, Ninh Chài, xã Ninh Quới A; Xã Ninh Bình, Ninh Điền, Ngan Kè, Phú Tân, Ninh Phú - xã Ninh Quới

26/12/2021

7:00 - 13:00

Ấp Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, xã Ninh Hòa; Ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân, xã Lộc Ninh

26/12/2021

7:00 - 14:00

Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Ấp Bà Gồng, TT Ngan Dừa

26/12/2021

7:30 - 11:00

Ấp Ninh Chài, Ninh Tiến, xã Ninh Quới A; Ấp Ninh Tân, Vàm, Ngọn, xã Ninh Quới; Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa

26/12/2021

8:30 - 16:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh Chùa, Ninh Thuận, xã Ninh Quới A

26/12/2021

11:30 - 14:00

Ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A

27/12/2021

6:00 - 12:30

Ấp Bà Hiên, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Bình Dân, xã Lộc Ninh; Xã Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A

27/12/2021

6:00 - 15:00

Ấp Ninh Phước, Ninh Chài, xã Ninh Quới A

27/12/2021

6:30 - 15:00

Ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A

27/12/2021

11:30 - 15:30

Ấp Ninh Điền, xã Ninh Quới

27/12/2021

12:30 - 16:00

Ấp Đầu Sấu Đông, Kinh Xáng, xã Lộc Ninh; Ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A; Xã Vĩnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

26/12/2021

7:00 - 16:00

Thị trấn Gành Hào

26/12/2021

11:00 - 12:30

Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải; Ấp Bửu 2, Bửu 1, Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông

26/12/2021

13:00 - 14:00

Trạm Công ty CP năng lượng sạch Hoàng Hà

27/12/2021

7:00 - 10:00

Ấp Châu Điền, xã Long Điền Đông A

27/12/2021

7:00 - 12:00

Ấp Lập Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây

27/12/2021

7:00 - 13:30

Ấp Diêm Điền, Doanh Điền, Huy Điền, xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Lập Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây

27/12/2021

7:00 - 16:30

Ấp Thạnh Trị, Thạnh 2, Cây Dương, Cây Dương A, Hòa 2, Thạnh 1, Công Điền, Hòa Thạnh, xã Long Điền

27/12/2021

11:00 - 14:00

Ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

26/12/2021

5:45 - 12:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

26/12/2021

5:45 - 17:00

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

27/12/2021

6:30 - 9:00

Ấp Do Thới, xã Vĩnh Mỹ A

27/12/2021

6:30 - 10:00

Ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A

27/12/2021

6:30 - 11:00

Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn B, B1 thị trấn Hòa Bình

27/12/2021

8:00 - 10:30

Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A

27/12/2021

9:30 - 11:30

Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Mỹ A

27/12/2021

9:30 - 13:00

Ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A

27/12/2021

9:30 - 13:30

Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

27/12/2021

12:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

27/12/2021

13:30 - 16:00

Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A