Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

9/9/2023

7:30 - 11:30

Đường Võ Văn Kiệt (từ ngã 5 tượng đài chiến thắng đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt) phường 1, 7; KDC Hoàng Phát, Tôn Đức Thắng (lề trái từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn; từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Lê Thiết Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Hòa Bình nối dài, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Trần Huỳnh nối dài, Bùi Thị Xuân nối dài, Nguyễn Thái Học, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Việt Hồng, Phan Ngọc Sến, Thích Hiển Giác, Nguyễn Thị Định, Phạm Hồng Thám, Lê Trọng Tấn, Lê Khắc Xương, Phan Đình Giót, 3/2, 19/5, Trần Quang Diệu, Cao Triều Phát, Phạm Ngọc Thạch, Văn Tiến Dũng, Trần Văn Ơn, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tăng Hồng Phúc, Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Trần Huỳnh - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ ngã 3 Tôn Đức - Lê Duẩn đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Nguyễn Công Tộc, Châu Văn Đặng, Nguyễn Thị Mười, Huỳnh Văn Xã, Dương Thị Sáu, Trần Văn Tất, Đinh Thị Tùy, Phan Thị Phép, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông, Nguyễn Văn Uông, Lê Thị Thành, phường 1

9/9/2023

12:30 - 16:00

TP Bạc Liêu: Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm thực Tràng An 2) phường 7; Đường 23/8 phường 7, 8; Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường 8. Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, xã Long Thạnh

10/9/2023

5:45 - 16:30

Đường Lê Duẩn (lề phải từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Lê Duẩn - Hoàng Diệu), Hoàng Diệu, Trần Văn Sớm, Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú), Võ Văn Kiệt (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt đến ngã 4 Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng), Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú), Ngô Quang Nhã, Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã 3 Hòa Bình - Ngô Gia Tự), Huỳnh Quảng, Cách Mạng (lề phải từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Lộc Ninh, phường 1; Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

9/9/2023

6:30 - 16:30

Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn; Ấp 1 xã Phong Thạnh Tây

11/9/2023

7:00 - 9:00

Khóm 3 phường Láng Tròn, TX Giá Rai

11/9/2023

9:00 - 11:00

Khóm 3 phường Láng Tròn, TX Giá Rai

11/9/2023

13:00 - 16:30

Ấp 1 xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

9/9/2023

6:30 - 11:00

Ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng

9/9/2023

6:30 - 16:30

Ấp Gia Hội, Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng, xã Hưng Thành

9/9/2023

7:00 - 11:00

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng A; Ấp Tam Hưng, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

9/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Công Điền, xã Long Điền

10/9/2023

6:00 - 16:30

Thị trấn Gành Hào

10/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Thành Thưởng, xã An Trạch

10/9/2023

8:00 - 15:00

Ấp Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Thuận Điền, xã Long Điền Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

9/9/2023

6:20 - 17:00

Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B. Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn, TX Giá Rai. Ấp 1, 2, 3 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

10/9/2023

5:50 - 12:30

TT Hòa Bình; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 xã Vĩnh Hậu A

10/9/2023

5:50 - 16:30

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, TT Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 xã Vĩnh Hậu A