Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

27/11/2021

5:30 - 10:30

Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình đến ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu đến ngã 3 Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Nguyễn Thị Năm, Đặng Thùy Trâm, phường 3

27/11/2021

5:30 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ ngã 3 Cao Văn Lầu - Nguyễn Trung Trực đến Café Phương Trang), phường 2

27/11/2021

6:00 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ ngã 4 Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã 3 Cao Văn Lầu - Nguyễn Trung Trực), Kinh Hở, Bà Chủ, phường 2

28/11/2021

5:30 - 16:30

Đường 23/8 phường 8; Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

28/11/2021

6:30 - 16:30

Đường Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Phú), Hà Huy Tập (từ ngã 4 Hà Huy Tập - Hai Bà Trưng đến ngã 3 Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Trần Phú), Phan Ngọc Hiển (từ ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Trần Phú), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - Điện Biên Phủ đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Trần Phú), phường 3

28/11/2021

12:30 - 16:30

Đường Lê Văn Duyệt (từ ngã 3 Lê Văn Duyệt - 30/4 đến ngã 3 Lê Văn Duyệt - Điện Biên Phủ), Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập), Điện Biên Phủ (tư ngã 3 Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Phan Đình Phùng), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt đến ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng), Ninh Bình, Minh Diệu, phường 3

29/11/2021

6:00 - 16:30

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

29/11/2021

6:30 - 10:30

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

29/11/2021

7:00 - 16:30

Ấp Giáp Nước, Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

27/11/2021

6:00 - 16:30

Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường 1; Khóm 3 phường Láng Tròn; Ấp 2 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

27/11/2021

6:30 - 13:00

Khóm 4, 5 phường 1

29/11/2021

6:30 - 17:00

Ấp 10, 11, 13, 15 xã Phong Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

27/11/2021

6:30 - 12:00

Ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

29/11/2021

6:30 - 15:00

Ấp Nội Ô, Long Thành, Long Đức, thị trấn Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

26/11/2021

6:00 - 16:30

Ấp Bà Hiên, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Đầu Sấu Đông, Kinh Xáng, Bình Dân, xã Lộc Ninh. Xã Ninh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

27/11/2021

7:00 - 11:00

Ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông

28/11/2021

11:00 - 14:30

Thị trấn Gành Hào

29/11/2021

7:00 - 9:00

Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây

29/11/2021

8:00 - 9:00

Trạm Quách Thanh Long

29/11/2021

10:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Văn Sự

29/11/2021

12:00 - 13:00

Trạm Lý Thanh Bình

29/11/2021

13:00 - 14:00

Trạm Trương Văn Buồi

29/11/2021

15:00 - 16:00

Trạm Lê Hồng Chống

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

27/11/2021

7:00 - 12:00

Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

27/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

29/11/2021

7:00 - 8:15

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh

29/11/2021

7:00 - 8:30

Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

29/11/2021

7:30 - 9:15

Ấp Châu Phú, Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A

29/11/2021

8:00 - 9:15

Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh

29/11/2021

8:30 - 10:15

Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến, Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A

29/11/2021

8:45 - 10:30

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

29/11/2021

9:45 - 11:30

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

29/11/2021

10:00 - 11:45

Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

29/11/2021

11:30 - 13:15

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

29/11/2021

12:30 - 14:15

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh; Ấp 15 xã Vĩnh Hậu A

29/11/2021

12:45 - 14:30

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

29/11/2021

13:45 - 15:30

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh; Ấp 15, 17 xã Vĩnh Hậu A; Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu