Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

23/9/2022

6:30 - 8:30

Đường Trần Văn Đại, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Tạ Thị Huệ, Lê Thị Huỳnh, Kinh Hở, phường 2

23/9/2022

7:00 - 10:30

Khóm 6 phường 2

23/9/2022

8:00 - 10:00

Đường Lê Hồng Phong, Trần Thanh Viết, Hoa Lư, phường 2

23/9/2022

8:30 - 10:30

Khóm 6 phường 2

23/9/2022

9:30 - 11:30

Đường Ninh Bình (lề bên phải từ ngã 3 Ninh Bình - Lê Hồng Phong đến ngã 3 Ninh Bình - Trương Hán Siêu), phường 2

23/9/2022

10:00 - 12:00

Khóm 5 phường 2

23/9/2022

11:30 - 13:30

Đường Ninh Bình (lề bên trái từ ngã 3 Ninh Bình - Lê Hồng Phong đến ngã 3 Ninh Bình - Trương Hán Siêu), phường 2

23/9/2022

12:30 - 14:30

Khóm 5 phường 2

23/9/2022

12:30 - 17:00

Đường Cách Mạng (lề bên phải từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã 4 Cách Mạng - Tôn Đức Thắng; từ ngã 4 Cách Mạng - Tôn Đức Thắng đến Cầu Xáng), phường 1

23/9/2022

13:00 - 15:00

Đường Tào Văn Tỵ, Phạm Thị Út, Trần Hồng Dân, Trần Văn Bỉnh, Trần Thanh Viết, phường 2

23/9/2022

14:00 - 16:00

Khóm 5 phường 2

23/9/2022

14:30 - 16:30

Đường Ninh Bình (từ ngã 3 Ninh Bình - Cao Văn Lầu đến ngã 3 Ninh Bình - Trương Hán Siêu), Nguyễn Bá Tụi, phường 2

24/9/2022

7:00 - 9:00

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

24/9/2022

8:30 - 10:30

Đường 23 tháng 8, phường 8; Ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch

24/9/2022

10:00 - 12:00

Đường 23 tháng 8, phường 8; Ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch

24/9/2022

12:00 - 14:00

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

24/9/2022

13:00 - 15:00

Khu vực lộ Bờ Tây, phường 2

24/9/2022

13:30 - 15:30

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

24/9/2022

14:30 - 16:30

Khu vực lộ Bờ Tây, phường 2

24/9/2022

15:00 - 17:00

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

25/9/2022

7:00 - 9:00

Ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

25/9/2022

8:30 - 10:30

Ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

25/9/2022

10:00 - 12:00

Ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

25/9/2022

6:30 - 16:30

Khóm 1, 2 phường 1; Khóm 3, 13 phường Láng Tròn. Ấp 3 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

24/9/2022

6:30 - 16:30

Ấp Cái Dầy, Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

24/9/2022

6:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh; Ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

25/9/2022

6:00 - 12:00

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú; Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long; Xã Vĩnh Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

23/9/2022

7:00 - 16:30

Ấp Ninh Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi

24/9/2022

6:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh. Ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

25/9/2022

7:00 - 8:50

Ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa; Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, xã Ninh Hòa

25/9/2022

9:30 - 11:50

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Ninh Điền, Ninh Phú, Ngan Kè, Phú Tân, Xóm Tre, xã Ninh Quới; Ấp Ninh Lợi, Ninh Hòa, Ninh Thành, Ninh Thuận, xã Ninh Quới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

24/9/2022

7:00 - 13:30

Ấp Chòi Mòi, Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, xã An Phúc; Ấp Lung Chim, Cây Giá, Chòi Mòi, xã Định Thành; Ấp Lung Lá, Kinh Xáng, Hòa Phong, Phan Màu, xã Định Thành A

25/9/2022

11:00 - 13:00

Ấp Thành Thưởng, Văn Đức, Hoàng Minh, Lung Lá, xã An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

23/9/2022

8:00 - 8:45

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

23/9/2022

9:00 - 9:45

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

23/9/2022

10:15 - 11:00

Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

23/9/2022

12:30 - 13:15

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

23/9/2022

13:45 - 14:30

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

23/9/2022

15:15 - 16:00

Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

24/9/2022

7:00 - 14:30

Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B